Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Cambridge University - uczelnia anonimowego molestowania

Uniwersytet w Cambridge
Flickr, William Chang
W cišgu oœmiu miesięcy od chwili wprowadzenia możliwoœci anonimowego zgłaszania molestowania seksualnego, władze uniwersytetu w Cambridge zanotowały ich ponad 200.

Sto dwadzieœcia zgłoszonych przypadków dotyczyło zachowania studentów. Pozostałe - pracowników naukowych.

Władze uczelni przyznajš, że jest to olbrzymia liczba zgłoszeń, ale formalnie majš zwišzane ręce.

Postępowanie wobec osób, które dopuszczajš się takiego zachowania jest bowiem możliwe dopiero wtedy, gdy złożona zostanie oficjalna skarga. Takich z kolei złożono zaledwie szeœć.

Uczelnia liczy, że osoby, które anonimowo powiadomiły o przypadku molestowania, oœmielone tym pierwszym krokiem zdecydujš się na konkretne działanie. Dopiero wtedy może im zostać udzielona pomoc, a sprawca - ukarany.

ródło: RMF FM

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL