Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Parlament zdecydował: Dzieci mogš same wracać do domu

Fotolia.com
Włoskie szkoły będš mogły pozwalać dzieciom na samotny powrót do domu bez pytania o zgodę rodziców - to efekt zmian w prawie wprowadzonych przez włoski Senat.

Dzieci, które nie ukończyły 14 lat będš jednak potrzebowały pisemnej zgody od rodziców, by opuœcić szkołę bez towarzystwa dorosłego opiekuna.

Do zmiany prawa doszło po tym, jak włoska minister edukacji Valeria Fedeli wezwała rodziców do odbierania dzieci ze szkoły, ponieważ "tego wymagajš przepisy, które muszš być przestrzegane".

Zapytana jak pracujšcy rodzice majš odbierać dziecko ze szkoły codziennie, Fedeli zasugerowała, że mogš ich w tym zastšpić dziadkowie. Sama jednak przyznała, że obowišzki nie pozwalajš jej odbierać własnych wnuczšt z pracy.

Słowa minister doprowadziły do paniki wœród rodziców i w szkołach - te ostatnie obawiały się, że będš musiały znaleŸć œrodki na zapewnienie opieki dzieciom po lekcjach.

Nauczyciele od maja domagali się sprecyzowania prawa w tej kwestii, po tym jak Sšd Najwyższy orzekł w maju, iż to pracownicy szkoły sš odpowiedzialni za œmierć 11-latka, który został potršcony przez autobus po opuszczeniu szkoły bez opiekuna.

Partia Demokratyczna zaproponowała wówczas, by rodzice mogli decydować czy chcš, aby ich dzieci same wracały do domu.

Teraz szkoły nie poniosš odpowiedzialnoœci za los dzieci majšcych mniej niż 14 lat, jeœli ich rodzice wyrażš zgodę na to, by wychodziły ze szkoły same.

ródło: thelocal.it

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL