Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Szwajcaria: Co pišty mieszkaniec kraju ma problem z domowym budżetem

123RF
W 2016 roku ponad 21 proc. mieszkańców Szwajcarii nie dysponowało rezerwš finansowš w wysokoœci co najmniej 2500 franków szwajcarskich na niespodziewane wydatki w cišgu miesišca - wynika z danych Szwajcarskiego Urzędu Statystycznego.

Najpoważniejsze problemy z domowym budżetem majš obcokrajowcy, w szczególnoœci pochodzšcy z krajów, które nie należš do UE, bezrobotni, samotni rodzice i ludzie słabo wykształceni.

Jednego na 10 mieszkańców Szwajcarii nie stać na wyjazd na wakacje raz do roku - ale urzędnicy podkreœlajš, że pod tym względem znacznie gorzej wypadajš Francja (23,4 proc. mieszkańców nie stać na wakacje raz w roku) i Niemcy (18,4 proc.). 

Zgodnie z raportem Global Wealth Report 2017 przygotowanym przez Credit Suisse Szwajcaria po raz ósmy z rzędu została uznana za najzamożniejszy kraj œwiata.

Problemem pozostajš jednak różnice dochodowe między najbogatszymi a najuboższymi mieszkańcami kraju.

Od 2000 roku dysproporcje w bogactwie pomiędzy mieszkańcami kraju nie zmieniły się - pod tym względem Szwajcaria jest jedynym krajem wœród państw wysoko rozwiniętych, w którym nierównoœci jeœli chodzi o zamożnoœć mieszkańców utrzymujš się na stałym poziomie.

ródło: thelocal.ch

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL