Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Protest przed Sejmem przeciw zmianom w sšdownictwie. "Łańcuch światła" przed Sšdem Najwyższym

PAP/Jacek
Przed budynkiem Sšdu Najwyższego w Warszawie odbył się protest przeciw planowanym przez PiS zmianom w sšdownictwie. Protestowali też mieszkańcy innych miast.

Dziękujemy za udział w relacji

22:49

22:42

„Politycy jednej partii wybiorš KRS. Minister będzie mógł odwołać każdego prezesa sšdu. Odwołani majš zostać sędziowie Sšdu Najwyższego wybrani w ostatnich 25 latach demokracji” – sšdzš autorzy listu. 

„Stajemy dziœ w łańcuchu œwiatła wokół SN, wokół wielu sšdów w całej Polsce (…). Chcemy takich reform, które będš napisane ponad podziałami politycznymi” – zakończyli sędziowie.

22:37

Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia powiedział m.in., że „dziœ obywatele i sędziowie łšczš się w obronie niezależnych sšdów”. Odczytał zgromadzonym list stowarzyszenia, którego autorzy sš zdania, ze „dziœ domyka się proces przejmowania niezależnych sšdów przez rzšdzšcych”. Autorzy listu twierdzš, że w rękach władzy jest już prokuratura, proces tworzenia prawa, a teraz będš także sędziowie, adwokaci i radcowie prawni.

22:33

22:29

Protestujšcy przynieœli ze sobš zapalone œwiece. Częœć trzymała w rękach flagi biało-czerwone i unijne. Zgodnie z proœbš organizatorów, nie mieli ze sobš transparentów.

22:15

22:10

21:50

21:48

21:46

Tłum skanduje "Wolne sšdy!"

21:44

Uczestnicy protestu odœpiewali Mazurka Dšbrowskiego

21:38

21:31

21:28

W protestach biorš udział również mieszkańcy m.in. Gdańska, Szczecina i Poznania

21:21

21:00

18:39

18:36

18:35

18:26

Zapraszamy wszystkich, którym dobro naszej Ojczyzny leży na sercu, by przyłšczyli się do nas i przyszli w najbliższš niedzielę o godzinie 21:00 pod siedzibę Sšdu Najwyższego ze œwiecami. Stwórzmy łańcuch œwiatła i czystych intencji - apeluje Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

18:04

17:58

17:46

17:45

17:44

Według szacunków policji w proteœcie przed Sejmem w niedzielę bierze ok. 4,5 tys. osób. Policja nie zanotowała żadnych poważnych incydentów - poinformował w niedzielę PAP rzecznik prasowy KSP podkom. Sylwester Marczak.

17:43

17:42

- We wtorek stanš z nami parlamentarzyœci a każdy z nich z immunitetem, który umożliwi nam pokojowš manifestację - powiedział Paweł Kasprzak.

17:34

17:27

- Krystyna Pawłowicz to moja koleżanka ze studiów. Będziemy dbali o to, żeby również Krystyna Pawłowicz miała 100 proc. pewnoœci, że jeœli będzie miała sprawę w sšdzie, będzie sšdził jš sšd niezawisły - dodała prof. Płatek.

17:22

17:20

- Nasza obecnoœć pokazuje, że mamy pokojowe zamiary i nie godzimy się na niszczenie kraju - powiedziała prof. Monika Płatek.

17:15

Zobacz zdjęcia spod Sejmu

17:10

- Było nas w Komitecie Obrony Robotników mniej niż dziœ tutaj, ale zwyciężyliœmy - powiedział Henryk Wujec.

17:04

- My nie powinniœmy ich się bać. Mi zależy na tym, żeby obudzili się młodzi ludzie - zaapelowała Henryka Krzywonos

17:03

17:02

- Nikomu nie życzę, nawet Ziobrze, Kaczyńskiemu, Macierewiczowi, żeby ich oskarżali i sšdzili ludzie tej moralnoœci. Życzę im, żeby byli sšdzeni przez demokratyczne sšdy - dodał Michnik.

16:59

- Różnica między rzšdami w Rosji a PiS, jest to, że Putin ma mocarstwo i broń atomowš, a w Polsce jest liliputin - powiedział Adam Michnik.

16:57

- Polska jest naprawdę piękna. I jak widzę, nie ma tu tylko PiS-u. To coœ wielkiego, że jesteœmy tu razem - mówił Jacek Żakowski.

16:52

"My nie œpimy, my czuwamy, sšdów władzy nie oddamy!" - skandujš uczestnicy demonstracji.

16:44

16:43

Tłum skanduje: "Jak podpiszesz, będziesz siedział".

16:40

- Jestem tu, bo przeżyłam dwa powstania. Pozwólcie nam w spokoju odchodzić. Mam 90 lat. Prosimy was, bšdŸcie mšdrzy. My walczyliœmy o wolnoœć i godnoœć człowieczš. Nie należę do żadnej partii, bo jestem żołnierzem. Składałam przysięgę, że będę służyć ojczyŸnie. Walczcie, ale bez broni - powiedziała Wanda Traczyk-Stawska, działaczka podziemia niepodległoœciowego w czasie II wojny œwiatowej.

16:35

16:34

Panie Kaczyński, ten kto boi się prawa, jest małym człowiekiem - mówi współzałożyciel KOD Jarosław Marciniak. - Nie ma zgody na to, by niszczyć Polskę - dodał.

16:33

16:31

16:28

- Lidery partii muszš zrozumieć. Jedna lista jest niezbędna. Bez was nie da się tego zrobić. Musicie otworzyć swoje partie. Powiedzcie obywatelom: Dajemy wam szansę - powiedział Andrzej Celiński

16:23

16:19

"Nie możemy w tej sytuacji milczeń. Jest naszym obowišzkiem stać na straży praw i wolnoœci. Kto to zrobi jeœli zniknš niezależne sšdy? BšdŸcie z nami, patrzcie na ręce politykom"

16:17

Oœwiadczenie sędziów przeczytał rzecznik KRS Waldemar Żurek. "Uchwalane i projektowane ustawy mogš doprowadzić do upadku rzšdów prawa"

16:16

16:11

- PiS nie remontuje, nie buduje. PiS wysadza w powietrze i rujnuje - powiedziała aktorka Dorota Stalińska.

16:10

- Z przerażeniem patrzę, że te ideały, które przyœwiecały Solidarnoœci, przez częœć naszego obozu została zdradzona - mówił na scenie były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień.

16:08

16:04

- Mam nadzieję, że osobš, która zaangażuje się na 100 proc. będzie Władysław Frasyniuk. Potrzebny jest front demokratyczny, który będzie bronił niezależnoœci sšdownictwa. Deklaruję współpracę z Platformš Obywatelskš. Nie dajcie się nabrać Kukizowi, to ukryty sojusznik PiS - dodał Lider Nowoczesnej.

16:02

- Musimy się zjednoczyć szerzej, ponad podziałami, również ponad parlamentem - powiedział Ryszard Petru

15:58

15:57

- Będziemy chcieli być na wspólnej liœcie wyborczej. Wygramy, gdy będziemy czuli, że jesteœmy wspólnotš - dodał Schetyna.

15:56

- Wiemy, że musimy być razem. Jeżeli ktoœ niszczy niezależne sšdownictwo to po to, by sfałszować wybory. Nie pozwolimy na to - mówił do tłumu lider PO.

15:55

Na scenie pojawili się Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru.

15:54

15:52

15:45

- Na razie mamy do czynienia z tworzeniem instytucji dyktatury. Nie możemy na to pozwolić. PiS chce poprowadzić nas drogš Putina - mówił Leszek Balcerowicz.

15:35

- Zmiany, które zostanš wprowadzone oznaczajš że każde wybory, które by PiS przegrał będš nieważne. A każde, które sfałszuje będš ważne. Polacy obudŸcie się! To jest ostatni moment w którym możemy zatrzymać dyktaturę - powiedział lider KOD Krzysztof Łoziński

15:17

W proteœcie biorš udział politycy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przed Sejmem pojawiło się kilka tycięcy osób. Bezpieczeństwa pilnujš liczne jednostki policji. 

15:03

Demonstrujšcy, zgromadzeni przed Sejmem i wokół pomnika AK, majš flagi biało-czerwone i unijne. Wielu ma też emblematy KOD, Stronnictwa Demokratycznego i Nowoczesnej. Na transparentach widniejš m.in. hasła "Kaczyzm jak faszyzm niszczy Polskę", "Popieramy sędziów", "Precz z Kaczorem dyktatorem", "Liberum veto", "My wam Polski nie oddamy, bo bardzo jš kochamy", "Trójpodział władzy: Kaczyński, Ziobro, Macierewicz", "Urodziłem się w PRL, ale w nim nie zdechnę". Wœród uczestników przechadza się mężczyzna ubrany w więzienny pasik z kajdankami na rękach i transparentem "Nie-pisowiec według PiS".

14:56

Przy ul. Wiejskiej stoi też kilku mężczyzn z transparentami zawierajšcymi hasła poparcia dla rzšdzšcych, m.in.: "Premier RP Beata Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński, ku wielkiej Polsce".

14:48

Protesty zorganizowano również w innych miastach. Na ulice wyszli mieszkańcy m.in. Krakowa, Wrocławia i Szczecina.

Zmiany w sšdownictwie

W œrodę wieczorem na stronach Sejmu został opublikowany projekt PiS dotyczšcy Sšdu Najwyższego, który przewiduje m. in. trzy nowe izby SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku. Projekt przewiduje, że "z dniem następujšcym po dniu wejœcia w życie niniejszej ustawy sędziowie SN, powołani na podstawie przepisów dotychczasowych, przechodzš w stan spoczynku, z wyjštkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwoœci".

W sobotę Senat przyjšł bez poprawek przygotowanš w Ministerstwie Sprawiedliwoœci nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa oraz nowelizację ustawy Prawo o ustroju sšdów powszechnych. Obie ustawy trafiš teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.

ródło: rp.pl/PAP

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL