Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Sondaż SW Research dla rp.pl: Kto popiera kręcony przez Ziobrę bat na sšdy?

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Czy plan poszerzenia uprawnień ministra sprawiedliwoœci w zakresie nadzoru nad sšdami to dobry pomysł? – pokazał sondaż SW Research dla rp.pl.

20 kwietnia odbyła się ogólnopolska akcja protestacyjna sędziów, sprzeciwiajšcych się procedowanej właœnie w Sejmie reformie sšdownictwa. Zapowiadane zmiany w ustawie o ustroju sšdów zakładajš m.in., że minister sprawiedliwoœci będzie mógł łatwo odwoływać każdego prezesa sšdu powszechnego w Polsce i powoływać na to stanowisko nowš osobę. Dajš też Zbigniewowi Ziobrze możliwoœć dokonywania zmian kadrowych wœród szeregowych sędziów.

 

Ponad połowa badanych nie popiera poszerzenia uprawnień ministra sprawiedliwoœci w zakresie nadzoru nad sšdami. 30 proc. ankietowanych jest za tym poszerzeniem uprawnień. Zdania w tej kwestii nie ma 16 proc. respondentów.

- Przeciwko poszerzaniu tych uprawnień częœciej sš też osoby w wieku 35—49 lat (57 proc.), o wykształceniu wyższym (51 proc.), dochodzie powyżej 5000 zł (64 proc.) oraz badani z miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców (60 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Zbigniew Ćwiškalski, były minister sprawiedliwoœci, zauważa, że choć reforma sšdownictwa, którš PiS zamierza przeprowadzić, jest reklamowana jako realizowana na szerokie zamówienie społeczne, to wyniki sondażu temu przeczš.

- Głosujšcy wyraŸnie czujš tu przede wszystkim cele polityczne, w postaci zamiaru przejęcia władzy nad sšdami przez ekipę rzšdzšcš. Zauważajš bowiem efekty dotychczas przeprowadzanych reform w innych dziedzinach, gdzie zazwyczaj doœć trudno wskazać argumenty czysto merytoryczne za nimi przemawiajšce - komentuje prof. Ćwiškalski w rozmowie z serwisem rp.pl.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL