Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Rabin: W Izraelu powinni mieszkać tylko Żydzi

AFP
Sefardyjski naczelny rabin Izraela Icchak Josef oœwiadczył, że prawo do mieszkania w Izraelu powinni mieć tylko Żydzi. Z osób, nie będšcych Żydami, w Izraelu powinni zostać tylko ci, którzy akceptujš Siedem Praw Noego - wyjaœnił rabin Josef.

Rabin Josef podkreœlił, że zgodnie z żydowskim prawem goje powinni opuœcić Izrael. - Jeœli goj nie akceptuje siedmiu praw Noego powinniœmy odsyłać go do Arabii Saudyjskiej - przekonywał w czasie kazania. - Kiedy nadejdzie prawdziwe i pełne odkupienie, wówczas tak będziemy postępować - zapowiedział.

Następnie rabin przekonywał, że jedynym powodem, z którego w Izraelu wcišż mieszkajš osoby nie będšce Żydami, jest to, iż Żydzi wcišż oczekujš na Mesjasza.

Rabin podkreœlił jednoczeœnie, że ci goje, którzy przyjmš Siedem Praw Noego, będš mogli pozostać w Izraelu i wypełniać przypisane im role w służbie Żydów.  

Icchak Josef, podobnie jak jego nieżyjšcy ojciec Owadia Josef, znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi.

ródło: Times of Israel

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL