Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Smog

Więcej chętnych na nowe piece

Max Pixel
Kiepska jakoœć powietrza zachęca samorzšdy do dotowania ekologicznych sposobów ogrzewania mieszkań.
Mieszkańcy licznie zgłaszajš się do samorzšdów po dotacje na wymianę pieców starego typu na nowoczesne i bardziej ekologiczne urzšdzenia. To m.in. efekt działania uchwał antysmogowych. Tylko w grudniu zeszłego roku mieszkańcy Krakowa złożyli aż 1295 wniosków o dofinansowanie takich systemów ogrzewania. – To nie jest jeszcze ostateczna liczba, bo wnioski (m.in. te przesłane pocztš) będš jeszcze spływać w tym tygodniu – zastrzegajš krakowscy urzędnicy. Krakowianie spieszyli się z załatwianiem formalnoœci, ponieważ od 1 stycznia bieżšcego roku maksymalne dofinansowanie do takiej wymiany wynosi 60 proc., a nie jak dotšd do 80 proc. Urzędnicy tłumaczš, że regresywny charakter przyznawania dotacji ma motywować mieszkańców do szybszej zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny bez niepotrzebnego czekania z tym do czasu wejœcia w życie całkowitego zakazu używania paliw stałych. Na terenie Krakowa nastšpi to 1 wrzeœnia 2019 roku.
Do tej pory łšcznie do wydziału kształtowania œrodowiska krakowskiego magistratu wpłynęło 3029 wniosków o udzielenie dotacji. Prognozowana maksymalna liczba wniosków (wydział zakładał, że krakowianie złożš ich w 2017 roku ok. 1800–2400) została przekroczona o ponad 600. O dofinansowanie na wymianę pieca starajš się również mieszkańcy Warszawy. Przez ponad rok, od grudnia 2016 r. do marca 2017 r., złożono 399 takich wniosków. Ostatecznie przyznano 297 dotacji na łšcznš kwotę blisko 2,2 mln zł. – Warto jednak pamiętać, że decyzja o wymianie pieca nie powstaje spontanicznie, wymaga dłuższego zastanowienia – zastrzega Tomasz Demiańczuk z biura prasowego warszawskiego urzędu miasta. – Cały czas prowadzimy kampanię na rzecz czystego powietrza w Warszawie, m.in. w pojazdach komunikacji miejskiej, w mediach, rozdajemy też ulotki w miejscach, gdzie znajdujš się domki jednorodzinne. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Warszawy coraz chętniej będš się decydować na ekologiczne Ÿródła ogrzewania. Obecnie w stolicy trwa druga tura składania wniosków o wymianę pieców. Jak wynika z danych stołecznego ratusza, cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem. Tylko w trzech miesišcach zeszłego roku do magistratu wpłynęło 556 takich wniosków. Wymianę pieców dofinansowujš także mniejsze samorzšdy. Przykładowo w gminie Maków Podhalański zakończyła się wymiana kotłów obejmujšca zmianę 23 nieefektywnych kotłów lub pieców węglowych na nowoczesne opalane gazem, pelletem i ekogroszkiem. Burmistrz Makowa Podhalańskiego zdecydował o dofinansowaniu programu wymiany pieców w 2017 r. w wysokoœci 4 tys. złotych za każde wymienione stare Ÿródło centralnego ogrzewania. Jak przekonujš samorzšdy, takie działania znacznie przyczyniajš się do poprawy jakoœci œrodowiska. – W Krakowie w ostatnich latach udało się zmniejszyć liczbę starych, nieekologicznych pieców z 24 tys. do liczby poniżej 10 tys. Zlikwidowano zatem znacznš liczbę kopciuchów – chwali się krakowski magistrat. – Te dane wskazujš, że krakowianie sš najbardziej wyedukowanymi pod względem ekologicznym mieszkańcami w Polsce – podkreœlajš urzędnicy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL