Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Bataliony WOT będš miały swoich kapelanów

Fotorzepa, Michał Walczak
Każdy batalion Wojsk Obrony Terytorialnej będzie miał swojego duchownego – dowiedziała się „Rzeczpospolita".

Biskup polowy utworzył właœnie dekanat Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie organizowana jest sieć duchownych, którzy będš pełnili posługę duszpasterskš żołnierzom nowej formacji terytorialnej. Księży wyznaczy Ordynariat Polowy WP, przeszkoli ich natomiast wojsko. W diecezjach ruszył właœnie nabór kapelanów.

Biskup Józef Guzdek skierował do wszystkich biskupów diecezjalnych pismo z proœbš o zgłoszenie po kilku kandydatów na kurs oficerski, który zostanie zorganizowany w czasie wakacji w 2018 i 2019 roku.

– Na poziomie powstajšcych batalionów WOT duszpasterstwem będš zajmować się kapelani, którzy ukończyli kurs oficerski na czas „W" – powiedział „Rzeczpospolitej" biskup Józef Guzdek.

Teraz w takim kursie organizowanym w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie uczestniczy 25 duchownych.

Jak zaznacza ks. płk Zbigniew Kępa, rzecznik Ordynariatu Polowego, już teraz opiekę duszpasterskš nad powstałymi brygadami Wojsk Obrony Terytorialnej sprawujš księża kapelani Ordynariatu Polowego w Warszawie. Do takiej służby zostali oddelegowani księża m.in. w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. – Jest to dla nich dodatkowy obowišzek poza tymi, które wypełniajš w ramach swoich funkcji – wyjaœnia ks. Kępa.

Z kolei bataliony WOT będš miały własnych księży kapelanów działajšcych w terenie. – Będš to duchowni diecezjalni lub zakonni, pełnišcy różne funkcje w diecezjach lub zakonach, po kursach oficerskich, którzy dodatkowo będę się zajmować duszpasterstwem żołnierzy WOT. Posługę wobec żołnierzy będš wykonywali w ramach uprawnień otrzymanych od biskupa polowego i przed nim będš odpowiadać za realizację duszpasterskich zadań – dodaje ks. Kępa.

Kapelanów WOT ma być tylu, ile będzie batalionów. Jak nas informuje płk Marek Pietrzak, rzecznik Dowództwa WOT, w sumie ma ich być 70. – Będš to duchowni powołani do Terytorialnej Służby Wojskowej. W obecnej chwili nie jest jeszcze powołany żaden kapelan TSW – informuje nas ks. płk Zbigniew Kępa.

Do ich podstawowych obowišzków będzie należało zapewnienie posługi duszpasterskiej żołnierzom WOT, organizowanie uroczystoœci religijnych i religijno-patriotycznych, ale także formacja etyczna i patriotyczna żołnierzy.

Księża pełnišcy posługę w batalionach na co dzień będš pracować w swoich parafiach i pełnić służbę wtedy, gdy żołnierze obrony terytorialnej będš potrzebowali opieki duszpasterskiej, np. w niedziele i œwięta przypadajšce w okresie szkoleń wojskowych. Duchowni ci muszš spełniać takie same wymagania jak pozostali żołnierze.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL