Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Posłanka Kukiz'15 chce chronić dane komandosów

Fotorzepa, Tomasz Jodłowski
Dane komandosów sš słabo chronione – uważa posłanka i apeluje o zmiany. Byli specjalsi uważajš, że to niepotrzebne.

Anna M. Siarkowska, posłanka Klubu Kukiz'15 i członek Komisji Obrony Narodowej uważa, że niezbyt dobrze chronione sš dane żołnierzy Wojsk Specjalnych, łatwo też można zidentyfikować ich samochody, które mogš być użyte w akcji.

– Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że stosowanie obecnie obowišzujšcych procedur biurokratycznych, zwišzanych z zatrudnieniem żołnierzy sił specjalnych, nie gwarantuje im anonimowoœci, a to stanowi zagrożenie dla ich bezpieczeństwa – mówi „Rzeczpospolitej" posłanka Siarkowska.

Jej zdaniem identyfikacja danej osoby jako żołnierza sił specjalnych jest możliwa na podstawie danych jednostki, w której on stacjonuje, a dane te figurujš w dokumentach urzędowych, np. Urzędu Skarbowego, ZUS czy NFZ. – Wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej numer jednostki i łatwo można się dowiedzieć, gdzie żołnierz służy – dodaje Anna Siarkowska.

„Wprowadzenie anonimizacji tego typu danych w znacznej mierze zapobiegłoby zidentyfikowaniu danego żołnierza jako żołnierza sił specjalnych" – zauważa w interpelacji skierowanej do MON.

Dodaje, że bez problemu można na podstawie wojskowych tablic rejestracyjnych (zaczynajšcych się od litery U) przypisać samochód do konkretnej jednostki wojskowej. „Używanie tego typu pojazdów w œrodowisku cywilnym, np. w trakcie pokazów z udziałem sił specjalnych, niesie ze sobš znaczne zagrożenia w przypadku, gdyby te same pojazdy miały zostać użyte do działań skrytych" – dodaje posłanka. I przypomina, że „rozwišzania w zakresie anonimizacji danych sš już obecnie stosowane wobec funkcjonariuszy służb specjalnych".

Pyta ona, jakie działania w tej sprawie podejmie MON. Resort jeszcze nie odpowiada na postulaty, ale zdaniem naszych rozmówców zwišzanych z Wojskami Specjalnymi sprawa nie jest jednoznaczna.

– Nie sšdzę, aby żołnierze Wojsk Specjalnych wykonywali tak tajne operacje, aby musieli posługiwać się dwoma dowodami tożsamoœci czy różnymi kompletami tablic rejestracyjnych, jak działajšcy pod przykryciem agenci ABW czy CBA – uważa jeden z byłych dowódców Wojsk Specjalnych.

Jego zdaniem większš szkodš jest zdjęcie z ogrodzeń jednostek wojskowych tabliczek z zakazem fotografowania, co zarzšdził w 2006 r. szef MON Radosław Sikorski.

Prawdš jest, że żołnierze Wojsk Specjalnych dbajš o zachowanie anonimowoœci, występujšc publicznie. Dla trudniejszej identyfikacji ich twarze sš zamazywane na zdjęciach np. z oficjalnych uroczystoœci, a samochody, których używajš poza poligonem (mowa głównie o terenowych samochodach marki Toyota), majš zaklejone lub zamazane numery rejestracyjne.

– Postulat utajniania ich danych w dokumentach, podwójna tożsamoœć mogš spowodować brak zaufania polityków do tych żołnierzy, podejrzenia, że majš coœ do ukrycia albo chcš prowadzić nie do końca kontrolowane przez polityków działania. Nie o to chodzi, to tacy sami żołnierze jak inni, chociaż Wojska Specjalne jako jedyne sš zdolne do szybkiego reagowania, a ich działania mogš być wykorzystywane w polityce zagranicznej państwa – dodaje były dowódca specjalsów.

Z kolei gen. Roman Polko, były dowódca GROM, podaje przykłady absurdalnych działań sprzed lat, gdy działania Wojsk Specjalnych były całkowicie utajnione. Otóż jeden z dowódców jednostki miał pod zmienionym nazwiskiem mieszkanie operacyjne. – Ale zatrzymany do kontroli drogowej musiał pokazać policjantowi prawdziwy dowód osobisty – opisuje gen. Polko.

Wiele lat temu żołnierze Wojsk Specjalnych mogli rozliczać się w urzędzie skarbowym działajšcym w jednostce. Urzšd został rozwišzany, bo dochodziło w nich do nieprawidłowoœci.

– Dzisiaj nie tylko żołnierze GROM używajš toyot, ale także inne jednostki, a w internecie można znaleŸć mapy wszystkich jednostek Wojsk Specjalnych – dodaje gen. Polko. Jego zdaniem anonimizacja danych to bardziej kwestia „skrytych i subtelnych działań kontrwywiadowczych" niż uregulowań prawnych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL