Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Rośnie korupcja w policji

Najwięcej skorumpowanych policjantów było na Œlšsku
Fotolia
Już nie łapówki, ale nadużycie funkcji dla osišgnięcia korzyœci – tych wykroczeń BSW ujawnia coraz więcej.

Sprawa œmierci Igora Stachowiaka we wrocławskim komisariacie choć wyjštkowo bulwersujšca, była jednak jednostkowa. Główny problem policji to korupcja – już nie zwykłe łapówki, ale nadużycie uprawnień dla osišgnięcia korzyœci – taki obraz największej mundurowej formacji wyłania się z raportu Biura Spraw Wewnętrznych Komendy (BSW) Głównej Policji za 2016 r. „Rzeczpospolita" poznała jego ustalenia.

W zeszłym roku dzięki aktywnoœci BSW, zwanego policjš w policji, 420 osobom postawiono 1111 zarzutów popełnienia przestępstw. W tym 259 policjantom (reszta to pracownicy cywilni), którzy usłyszeli 825 zarzutów. To skala podobna jak w 2015 r., ale obraz nadużyć się zmienia.

Najwięcej, bo 47 podejrzanych policjantów było na Œlšsku i na Dolnym Œlšsku (tam 31). Te garnizony od dwóch lat sš na czele „rankingu".

Pod względem liczby prokuratorskich zarzutów prym wiodš funkcjonariusze dolnoœlšscy – usłyszeli ich 170 – dużo, choć mniej niż w 2015 r., kiedy było ich 312.

Aż 41 proc. popełniajšcych nadużycia – co BSW niepokoi– to młodzi policjanci, w służbie do dziesięciu lat (w 2015 r. – 54 proc.).

Najczęœciej dopuszczali się przestępstw przeciwko działalnoœci instytucji – głównie korupcyjnych, a liczba zarzutów w tym zakresie wzrosła o 38,8 proc. – alarmuje raport.

Korupcji dotyczyła jedna trzecia spoœród przestępstw zarzucanych policjantom. W 2015 r. – jedna pišta.

„Wzrost (..) nastšpił po tym, jak w latach 2013–2015 wykazywał on wyraŸnš tendencję spadkowš" – podkreœla BSW.

O jakie zachowania chodzi?

Głównie o nadużycie funkcji dla korzyœci majštkowej lub osobistej – tego dotyczyło 65 proc. korupcyjnych zachowań policjantów (o 11 proc. więcej niż w 2015 r.). To inaczej niż w kiedyœ, gdy przeważały zarzuty o typowe łapówki.

Korupcja wcišż niestety odnotowuje się w drogówce. „Niemal połowa wszystkich przestępstw popełnianych przez policjantów, była bezpoœrednio zwišzana z pełnieniem przez nich służby na drogach" – podaje BSW.

Ilu policjantów dopuœciło się przemocy na służbie? Raport podaje, że za czyny „przeciwko życiu i zdrowiu" postawiono 11 zarzutów (rok wczeœniej 20). Za naruszenie nietykalnoœci – jeden.

Ale praktyka pokazuje, że jeœli dochodzi do przemocy, skala jest znaczšca. Np. w komendzie miejskiej w Olsztynie, gdy na jaw wyszło, że siłš wymuszano zeznania, zarzuty objęły kilkunastu policjantów.

W sprawie Stachowiaka, gdy policjant raził leżšcego 25-latka paralizotorem, inni patrzyli i nie reagowali.

Funkcjonariusze dopuszczali się też czynów przeciwko dokumentom, np. podawali nieprawdę w notatkach czy sprzedawali informacje. Liczba zarzutów za te ostatnie zachowania wzrosła trzykrotnie (z 5 do 15). Niby niewiele, ale każda zdrada tajemnic „poważnie zagraża" policyjnym akcjom.

Z danych Prokuratury Krajowej wynika, że w 2016 r. obywatele złożyli na policjantów 7,5 tys. doniesień, o ok. 400 więcej niż w rok wczeœniej. W efekcie œledztw 389 policjantom i „cywilom" postawiono zarzuty (to o 70 mniej niż w 2015 r.).

Policja zapewnia, że podejmuje działania, by eliminować wszelkie nadużycia. – Kierowcy sami nieraz nachalnie wciskajš funkcjonariuszom łapówki, liczšc, że coœ załatwiš. Każdy sygnał o korupcji BSW sprawdza, a nieuczciwi policjanci sš zwalniani – mówi Mariusz Ciarka, rzecznik KGP. – Eliminowanie „czarnych owiec" to także efekt skutecznych działań BSW – dodaje rzecznik.

– Nie sposób jednoznacznie przesšdzić, czy nadużyć popełnianych przez policjantów jest więcej, czy może istotnie BSW więcej takich spraw wykrywa – zaznacza prof. Antoni Kamiński z PAN, były szef polskiego oddziału Transparency International. – Sprawš kluczowš jest brak tolerancji dla nadużyć przez zwierzchników policjantów: od komisariatów po wysokie szczeble w komendach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL