Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Pilecki wzorem ochotników

Resort obrony tłumaczy, że chce budować etos Wojsk Obrony Terytorialnej (na zdjęciu przysięga w jednej z brygad) na wartoœciach bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego.
WOT
Wybitni patroni, wzniosła symbolika. Czy MON nie przesadza z honorowaniem terytorialsów?

Rotmistrz Witold Pilecki to jeden z największych bohaterów nie tylko II wojny œwiatowej, ale też całej polskiej historii. Na ochotnika zgłosił się do Auschwitz, w którym budował struktury konspiracyjne, po czym spektakularnie uciekł z obozu. Walczył w powstaniu warszawskim, a po wojnie został zamordowany przez komunistów. Od 28 lutego jest patronem jednostki wojskowej – powstajšcej na Mazowszu 6. Brygady Obrony Terytorialnej.

Inne tworzšce się brygady „terytorialsów" otrzymały równie godnych patronów. Patronem innej jednostki mazowieckiej został sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. Rój, a brygady warmińsko-mazurskiej: kpt. Gracjan Klaudiusz Fróg, ps. Szczerbiec. Pierwszy walczył z komunistami przez szeœć lat po zakończeniu II wojny œwiatowej, drugi jeszcze za życia stał się żywš legendš partyzantki œcierajšcej się z Niemcami.

Wybór MON, szczególnie w odniesieniu do Pileckiego, chwali Michał Tyrpa, prezes Fundacji Pardis Judaeorum, która od dziesięciu lat prowadzi akcję „Przypomnijmy o Rotmistrzu". – Choć byłem sceptyczny odnoœnie do awansowania Pileckiego na stopień pułkownika, tej decyzji mogę tylko przyklasnšć. Mówimy o wojskach, które składajš się z ochotników, a trudno o bardziej spektakularny przykład wolontariatu niż zgłoszenie się do Auschwitz – zauważa. – Poza tym od lat zabiegaliœmy o przybliżanie tej postaci w Wojsku Polskim – dodaje.

Zupełnie innš opinię ma były minister obrony Tomasz Siemoniak z PO. – Tak œwięte w polskiej historii postaci sš używane nie po to, by wskazać na wagę przedsięwzięcia, tylko po to, by ratować ten projekt w propagandowy sposób. Po latach trudno będzie przecież rozwišzać brygadę noszšcš imię Pileckiego – mówi.

Jego zdaniem o tym, że w Wojskach Obrony Terytorialnej dzieje się Ÿle, œwiadczy poniedziałkowa publikacja „Rzeczpospolitej". Napisaliœmy, że krytycznie WOT ocenia Fundacja Stratpoints, na czele której stoi były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Mirosław Różański. W opracowaniu dla Biura Analiz Sejmowych eksperci fundacji wštpiš, czy WOT do 2019 r. osišgnie stan 53 tys. żołnierzy. Wskazujš, że hamulcem rozwoju tej formacji może być brak odpowiedniej bazy szkoleniowej w powiatach.

– Wolałbym, aby myœlenie o i tradycjach i patronach pojawiło się po kilku latach osišgnięć brygad, a nie na samym poczštku – dodaje Siemoniak.

A decyzje szefa MON Mariusza Błaszczaka z końca lutego nie sš pierwszymi, które dowartoœciowały WOT. Brygady, które uformowały się we wschodniej Polsce, już wczeœniej dostały za patronów płk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług, mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora i płk. Władysława Liniarskiego ps. Mœcisław. To jedne z najjaœniejszych gwiazd w panteonie polskich Żołnierzy Wyklętych.

Jeszcze większe znaczenie symboliczne ma decyzja byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza z czerwca ubiegłego roku o przejęciu przez dowództwo WOT dziedzictwa tradycji Komendy Głównej AK. We wrzeœniu ubiegłego roku pisaliœmy z kolei, że w oficjalnej symbolice Wojsk Obrony Terytorialnej znajdzie się znak Polski Walczšcej, zwany popularnie kotwicš powstańczš.

Wniosek o użyciu „kotwicy" zaakceptowały władze Œwiatowego Zwišzku Żołnierzy Armii Krajowej. Jednak rzecznik zwišzku Tadeusz Filipkowski mówił, że tej decyzji „towarzyszyły dyskusje" wœród kombatantów. – Jesteœmy ostrożni w nadmiernym upowszechnianiu znaku Polski Walczšcej, bo on obecnie jest powszechnie nadużywany – zaznaczał.

A wkrótce Wojska Obrony Terytorialnej czekajš kolejne decyzje dotykajšce sfery symboliki. Oddział mediów Ministerstwa Obrony Narodowej informuje, że trwa „procedura wyboru patronów kolejnych siedmiu brygad Obrony Terytorialnej, których formowanie rozpoczęło się 15 stycznia".

Dodaje, że w ocenie MON symbolika przyznawana Wojskom Obrony Terytorialnej jest właœciwa i pasuje do charakteru tej formacji. „Dziedziczenie przez Dowództwo oraz Brygady Obrony Terytorialnej tradycji struktur centralnych i terenowych Armii Krajowej wynika ze specyfiki działania obydwu formacji czyli prowadzenia swoich działań blisko społeczeństwa" – podkreœla resort. I dodaje, że „MON widzi potrzebę budowania etosu WOT na wartoœciach bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL