Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Policja nie może strzelać z wadliwych pistoletów P99

Nadal obowišzuje zakaz ćwiczenia z pistoletami P99
Fotorzepa, Tomasz Jodłowski
Funkcjonariusze nie mogš strzelać z pistoletów P99 w czasie ćwiczeń, bo niektóre egzemplarze sš wadliwe.

Na kłopoty z policyjnš broniš zwróciła uwagę poseł Anna M. Siarkowska z Klubu Kukiz'15. Pod koniec ubiegłego roku wysłała w tej sprawie interpelację do premier Beaty Szydło. Stało się to po informacji, którš jako pierwsza podała TVN 24. Chodziło o wypadek w czasie ćwiczeń prowadzonych przez policjantów z Zabrza.

„Z uzyskanych przeze mnie informacji (...) wynika, że przekazane polskiej policji egzemplarze pistoletu typu Walther P99 sš niebezpieczne dla ich użytkowników" – twierdzi posłanka Siarkowska. Podczas oddania strzału, na skutek uszkodzenia czółka zamka, pistolet z dużš siłš wyrzuca w stronę użytkownika iglicę, powodujšc u niego obrażenia okolic oczu – opisuje.

Siarkowska podaje przykłady wypadków ze szkoleń strzeleckich z Legionowa, Kędzierzyna-KoŸla i Szczytna. Przypomina, że po ostatnim wypadku komendant główny policji wstrzymał wszelkie szkolenia z użyciem tej broni.

Mariusz Ciarka, rzecznik policji, przyznaje w rozmowie z „Rzeczpospolitš", że zawieszenie użycia tej broni w czasie ćwiczeń nadal obowišzuje. – To nie oznacza jednak, że policjanci nie używajš tych pistoletów np. w czasie poœcigów. Słuchacze szkół używajš w czasie szkolenia innej broni – dodaje Mariusz Ciarka.

Posłanka Siarkowska przypomniała, że w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu wyprodukowano dla policji 80 tys. pistoletów P99.

„Stšd też obecnie aż 80 proc. policjantów w Polsce posiada takš broń" – przypomina Siarkowska. Dodaje, że teraz funkcjonariusze w czasie szkoleń używajš przestarzałej broni P64.

Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych, w odpowiedzi na interpelację przyznaje, że w poprzednim roku doszło do dwóch incydentów zwišzanych z użyciem broni typu Walther P99. Jeden miał miejsce 13 lipca 2016 roku, w trakcie kursu specjalistycznego na strzelnicy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W czasie oddawania strzału iglica uderzyła w twarz policjanta (uderzenie spowodowało otarcie naskórka pod prawym okiem oraz uszkodzenie jednego z zębów). Do drugiego doszło 22 wrzeœnia podczas szkolenia w Zabrzu. „W wyniku uszkodzenia czółka zamka i uderzenia iglicy w okulary ochronne z takš siłš, że uległy one chwilowemu odkształceniu, powodujšc zbicie szybki okularów korekcyjnych, w wyniku czego policjant doznał obrażeń lewego oka" – czytamy w opisie zdarzenia.

To właœnie po tym wypadku komendant główny zawiesił wykorzystywanie pistoletu P99 w trakcie szkoleń strzeleckich. Powołał też zespół, który ma „wypracować propozycje rozwišzań majšcych na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji użytkowanych w policji pistoletów P99". Na zlecenie tego zespołu Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce prowadzi teraz badania tych pistoletów. Eksperci majš ustalić przyczyny ewentualnych „wad technologicznych, konstrukcyjnych lub niewłaœciwej eksploatacji broni".

Niezależnie od tego rusznikarze z radomskiej fabryki przeprowadzili kontrolę pistoletów P99 pochodzšcych z 2005 roku. Wycofali oni z eksploatacji 21 pistoletów, a kolejne 29 egzemplarzy zabrali do przeglšdu w fabryce.

Na proœbę policji producent pistoletu P99 zaprojektował i wykonał nowš metalowš zaœlepkę tylnš zamka, która w przypadku awarii ma stanowić bufor chronišcy strzelca.

Badania dotyczšce skutecznoœci działania zmodyfikowanej konstrukcji broni zostały już przeprowadzone przez specjalistów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Teraz prowadzone sš rozmowy z Fabrykš Broni, aby element ten został wmontowany do wszystkich policyjnych pistoletów P99.

Na razie nie wiadomo, kiedy szef policji ponownie pozwoli na swobodne używanie w czasie szkoleń nowych pistoletów.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.kozubal@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL