Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

Niemal co pišty rezydent wypowiedział opt-out

Fotorzepa, Dariusz Gorajski
Ponad 3 tysišce młodych lekarzy od stycznia 2018 r. będzie pracować maksymalnie 48 godzin tygodniowo.

Od stycznia mniej pracować będzie blisko 18 proc. wszystkich polskich rezydentów, którzy stanowiš głównš obsadę szpitalnych dyżurów. Oprócz nich klauzulę opt-out, która od dziesięciu lat zezwala na pracę ponad limit czasowy okreœlony w kodeksie pracy, wypowiadajš lekarze specjaliœci. Do solidarnoœci z lekarzami w trakcie specjalizacji zachęca m.in. Zwišzek Zawodowy Anestezjologów.

Na stworzonej przez Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Zwišzku Zawodowego Lekarzy (OZZL), sam zwišzek i Naczelnš Izbę Lekarskš mapie bezpiecznych miejsc dla pacjenta znalazły się Warszawa, Gdańsk, Kraków, ŁódŸ, ale też Tarnobrzeg, Chełm, Piotrków Trybunalski, Oława czy Dzierżoniów. „W tych miastach będziesz leczony bezpieczniej – lekarze pracujš tu do 48 h/tydz." – głosi podpis pod mapš.

Oficjalnie zakończona 30 listopada akcja wypowiadania klauzul opt-out to kolejny krok po trwajšcej 28 dni paŸdziernikowej głodówce rezydentów. Zdaniem młodych lekarzy nie przyniosła ona rezultatów – rzšd nie zgodził się na zwiększenie w cišgu najbliższych trzech lat nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB, a podwyżki głodowych pensji przewidział tylko dla lekarzy rozpoczynajšcych od stycznia 2018 r. tzw. specjalizacje deficytowe (m.in. psychiatria, patomorfologia).

Zdaniem ekspertów skutki wypowiedzenia klauzul opt-out mogš być katastrofalne dla szpitali – w braku chętnych do dyżurów dyrektorzy będš musieli zatrudnić lekarzy z zewnštrz, najpewniej za stawki dużo wyższe niż te, które płacili pracownikom. Może się więc okazać, że na przełomie roku brak personelu sparaliżuje pracę wielu placówek.

Dlatego, jak pisaliœmy w „Rzeczpospolitej", wypowiadajšcych klauzulę rezydentów i specjalistów spotykały nieprzyjemnoœci ze strony władz szpitali. Niektórym grożono niewysłaniem na staż czšstkowy potrzebny do ukończenia specjalizacji. Innych – nieudzieleniem urlopu. Jeszcze innych w błšd wprowadzali pracownicy działu kadr, twierdzšc, że wypowiedzenie klauzuli jest nieważne bez pieczštki i podpisu ordynatora oddziału.

W ramach realizacji hasła „Stawiamy na jakoœć" medycy rozpoczęli akcję „Jeden lekarz – jeden etat", której celem jest rezygnacja z dodatkowych form zatrudnienia poza podstawowym miejscem pracy i skupienie się na jak najlepszej opiece nad chorymi na oddziałach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL