Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

Urodziła bliźniaki. Szpital nasłał na niš sšd

Wikimedia Commons
Centrum Medyczne „Żelazna" w Warszawie wystšpiło do sšdu o ograniczenie praw rodzicielskich parze, którym urodziło się nie jedno dziecko, a... bliŸniaki.

Wczeœniejsze badania wykazywały, że na œwiat przyjdzie tylko jeden noworodek. Szpital zarzucił też rodzicom, że nie zgodzili się na dożylne podanie dzieciom witaminy K.

O tej bulwersujšcej sprawie poinformowała fundacja „Rzecznik Praw Rodziców" na swojej stronie internetowej.

- Szpital œw. Zofii w Warszawie ponownie wystšpił do sšdu rodzinnego o ograniczenie praw rodzicielskich. Tym razem rodzicom nowonarodzonych bliŸniaków. Sytuacja miała miejsce 19 stycznia 2018 roku – informuje fundacja. O sprawie informuje, bo dopiero teraz zwrócili się do niej rodzice.

Według relacji „Rzecznika Praw Rodziców" powodem zgłoszenia rodziny do sšdu był brak zgody na dożylnie podanie witaminy K oraz przyjœcie na œwiat bliŸniaków, a nie jak oczekiwali rodzice i lekarze jednego dziecka.

- Szpital dopatrzył się winy rodziców mimo, że na USG w 20 tygodniu cišży lekarz nie zauważył drugiego dziecka, a przy przyjęciu do szpitala na badaniach nie wykryto bliŸniaczej cišży. Potraktowano ten fakt jako zaniedbanie ze strony rodziców – twierdzš przedstawiciele fundacji.

Jej zdaniem nie było podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej, bo rodzice wyrazili zgodę na zalecane procedury medyczne, w tym podanie witaminy K, doustnie w jednej dawce, diagnostykę zakażenia i na profilaktycznš antybiotykoterapię.

- Wystšpienie szpitala do sšdu rodzinnego powinno następować tylko w sytuacji kiedy zastosowanie zabiegu medycznego jest niezbędne do usunięcia zagrożenia życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – twierdzi „Rzecznik Praw Rodziców".

Według jego relacji w przypadku rodziców bliŸniaków sšd zadziałał błyskawicznie, bo po otrzymaniu informacji od lekarzy do matki, która była nadal w szpitalu, wysłano dwóch kuratorów na wywiad œrodowiskowy.

W tym samym czasie pracownik socjalny z OPS-u odwiedził ojca i starszš córeczkę pary w mieszkaniu. Tam również przeprowadzono wywiad œrodowiskowy.

Kurator sšdowy odwiedził też matkę po jej powrocie z bliŸniakami do domu.- Przez trzy godziny obserwował zachowanie rodziców i przeprowadzał wywiad – relacjonuje „Rzecznik Praw Rodziców".

Z informacji fundacji wynika, że kuratorzy ocenili rodziców bliŸniaków jako osoby bardzo troskliwe i opiekuńcze.

- „Dzieci majš zapewnionš troskliwš opiekę. Dzieci sš karmione na żšdanie. Ojciec cały czas pomaga matce w opiece nad dziećmi. Noworodki otwierajš oczy sprawiajš wrażenie zdrowych. Sš zadbane, nie majš odparzeń. Rodzice z dużš czułoœciš trzymajš dzieci na rękach. W mieszkaniu jest bardzo czysto i ciepło. Dzieci majš swoje łóżko przystosowane dla bliŸništ." –opisali kuratorzy w swoim sprawozdaniu.

Neonatolog-biegły sšdowy napisał, że „nie widzi podstaw do ograniczenia praw rodzicielskich".

W swojej opinii zaznaczył, że rodzice majš prawo odroczyć szczepienia lub nie zgodzić się na zabiegi medyczne poza ratujšcymi życie, a lekarz powinien udokumentować ten fakt odmowy, informujšc o zagrożeniach wynikajšcych z nie wykonania okreœlonej procedury.

- Rodzice niedawno wrócili z Anglii i bardzo dobrze wspominajš tam poród pierwszego dziecka, gdzie każda ich decyzja była przyjęta w warunkach poszanowania. Położna z wielkš empatiš towarzyszyła przy porodzie stwarzajšc poczucie bezpieczeństwa. W Polsce natomiast wcišż byli zastraszani, szantażowani i wręcz zmuszani do podejmowania decyzji. Już dwie minuty po porodzie rodzice straszeni byli sšdem, chwilę potem œmierciš dzieci – twierdzi fundacja.

Wystosowała ona do sšdu opinię Amicus Curiae (przyjaciela sšdu) w obronie rodziców. - Szpital œw. Zofii szczyci się na swojej stronie internetowej: "dajemy serce, wiedzę i doœwiadczenie". W imieniu kolejnych już rodziców zastraszanych przez pracowników szpitala sugerujemy zweryfikowanie tych górnolotnych haseł – napisał „Rzecznik Praw Rodziców".

Lecznica przy ul. Żelaznej nie odniosła się do tej sprawy. To nie pierwszy przypadek w tym roku, kiedy to, ta lecznica wystšpiła do sšdu rodzinnego o ograniczenie władzy rodzicielskiej wobec rodziców noworodka.

W połowie stycznia dyrekcja zrobiła to wobec rodziców chłopca, którzy nie zgodzili się na okołoporodowe zabiegi medyczne, szczepienia i testy przesiewowe oraz zażšdali wypisu ze szpitala.

Placówka zawiadomiła sšd rodzinny. - Nie wyrazili zgody na profilaktyczne procedury okołoporodowe: podaż witaminy K, szczepienia ochronne (przeciw WZW typu B oraz gruŸlicy), pobranie obowišzkowych testów przesiewowych w kierunku wrodzonych chorób metabolicznych – napisał w zawiadomieniu dr Wojciech Puzyna, dyrektor szpitala.

Podanie witaminy K. chroni przed chorobš krwotocznš. Zabieg Credego, czyli zakroplenie oczu roztworem azotanu srebra - przed rzeżšczkowym zapaleniem spojówek. Badania przesiewowe pozwalajš wykryć m.in. mukowiscydozę i fenyloketonurię.

Dyrektor dodał, że rodzice nie wyrazili również zgody na pobyt dziecka w szpitalu, odmówili podania adresu przychodni, która póŸniej miała opiekować się dzieckiem.

- Proszę o ocenę prawnš sytuacji i wytyczne dla szpitala co do dalszego trybu postępowania –napisał dyr. Puzyna

Rodzice przestraszeni, że odbiorš im dzieci, wrócili do szpitala, gdzie wręczono im postanowienie sšdu - relacjonowała Socha. Według ujawnionej przez STOP-NOP decyzji

Sšd zbadał sprawę na posiedzeniu niejawnym. Z urzędu postanowił wszczšć postępowanie z art. 190 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ten przepis mówi, że jeœli dobro dziecka jest zagrożone, sšd opiekuńczy może np. zobowišzać rodziców do okreœlonego postępowania albo ustanowić kuratora.

- W trybie zabezpieczenia sšd postanawia zezwolić na zatrzymanie dziecka w szpitalu bez zgody rodziców do czasu wykonania niezbędnych czynnoœci medycznych oraz podania witaminy K, szczepień ochronnych, przeprowadzenia zabiegu Credego oraz pobrania obowišzkowych testów przesiewowych – napisał sędzia.

Rodzice wrócili do szpitala. W lecznicy zostały wykonane niechciane przez nich procedury: podanie witaminy K i zabieg Credego.

Antyszczepionkowcy ze STOP-NOP poinformowali o złożeniu zażalenia na decyzję sšdu. Organizacja zapowiedziała też, że zawiadomi prokuraturę o wymuszaniu zgody na procedury okołoporodowe przez personel szpitala i przez sšd.

Sam szpital tłumaczył, że działał zgodnie z obowišzujšcymi procedurami medycznymi i standardami postępowania wobec noworodka, o których rodzice byli na bieżšco informowani, a dalsze postępowanie wynikało z decyzji sšdu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL