Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Rada Wydziału Prawa UJ apeluje do prezydenta Dudy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Podpisana przez Pana Prezydenta nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie daje się pogodzić z zasadš demokratycznego państwa prawnego – pisze w podjętej uchwale Rada Wydziału Prawa i Administracyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uchwała została podjęta w poniedziałek w głosowaniu tajnym. Przyjęto jš 55 głosami, przy 21 głosach przeciwnych (6 osób wstrzymało się od głosu).

Jak zaznaczono, w obradach Rady Wydziału nie brali udziału członkowie Rady zajmujšcy stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

W uchwale napisano, że „podpisana przez Pana Prezydenta ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie daje się pogodzić z zasadš demokratycznego państwa prawnego, naruszajšc wymogi nieusuwalnoœci sędziów, legalizmu i niedziałania prawa wstecz". Jak dodano „podważa zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego, pozbawiajšc Państwo Polskie podstawowej instytucji ochrony praw fundamentalnych".

Rada Wydziału Prawa UJ odniosła się też do uchwał zmierzajšcych do zniesienia skutków wyboru sędziów TK przez Sejm poprzedniej koalicji. „Uchwały te sš pozbawione wszelkiej mocy prawnej i pogłębiajš kryzys konstytucyjny Państwa" – podkreœlono w uchwale.

Rada zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy – jak podkreœlono absolwenta wydziału prawa UJ – o uszanowanie wartoœci, których Krakowska Wszechnica jest strażnikiem: prawa i wolnoœci obywatelskich.

W uchwale zaapelowano o „niezwłoczne podjęcie działań, które nie dopuszczš do trwałego zachwiania równowagi między władzš sšdowniczš a władzami ustawodawczš i wykonawczš".

- Mamy nadzieję, że wypełni Pan swój obowišzek Strażnika Konstytucji i polski jako demokratycznego państwa prawa – zakończyli członkowie Rady Wydziału Prawa UJ.

Tekst uchwały podpisany przez dziekan prof. Krystynę Chojnickš przesłano do prezydenta Andrzeja Dudy.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL