Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Minister Sprawiedliwości wymienia prezesów sšdów w dwunastu sšdach

Zbigniew Ziobro
PAP, Rafał Guz
Minister Sprawiedliwoœci podjšł decyzję o zmianie prezesa Sšdu Apelacyjnego w Katowicach, Sšdu Okręgowego w Katowicach oraz Sšdu Okręgowego w Gliwicach. Nowych prezesów majš też niektóre sšdy w apelacji œlšskiej oraz Sšd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa.

Jak informuje w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwoœci, z dniem 10 listopada na stanowisko Prezesa Sšdu Apelacyjnego w Katowicach powołany został sędzia tego sšdu Witold Mazur. Z dniem 9 listopada 2017 roku z funkcji prezesa katowickiego sšdu apelacyjnego odwołana została sędzia Barbara Suchowska.

Nowym prezesem Sšdu Okręgowego w Katowicach w miejsce sędziego Jacka Gęsiaka został sędzia dr Rafał Stasikowski, naukowiec, autor prawie 40 prac z zakresu nauki administracji, prawa administracyjnego i gospodarczego publicznego.

Z kolei prezesem Sšdu Okręgowego w Gliwicach z dniem 10 listopada został sędzia tego sšdu Arkadiusz Cichocki, w przeszłoœci m.in. kierownik sekcji wykonawczej Wydziału Karnego w Sšdzie Rejonowym w Zabrzu. Obowišzki prezesa przestał pełnić sędzia Henryk Brzyżkiewicz.

Zmiany personalne resort sprawiedliwoœci tłumaczy niskš efektywnoœciš. Sšd Okręgowy w Gliwicach zajšł 40 pozycję w rankingu wszystkich 45 sšdów okręgowych, jeœli chodzi o wskaŸnik opanowania wpływu w sprawach cywilnych, czyli w sšdzie tym wcišż rosnš zaległoœci. - Także w podległych mu sšdach rejonowych wskaŸniki sš słabe - podaje ministerstwo. - Np. Sšd Rejonowy w Gliwicach zajmuje jedno z ostatnich miejsc w rankingu wszystkich sšdów rejonowych – jest 300 na 318 sšdów, jeœli chodzi o czas trwania postępowań. Z kolei Sšd Rejonowy w Tarnowskich Górach jest 291 pod względem czasu trwania postępowań w sprawach cywilnych - wylicza.

Z kolei Sšd Okręgowy w Katowicach, ze wszystkich 45 sšdów okręgowych jest 41. pod względem rozpoznawania spraw karnych. - Nie najlepiej radzš sobie także podległe mu sšdy rejonowe, np. w Sšd Rejonowy Katowice Zachód zajmuje dalekie miejsce pod względem wskaŸnika opanowania wpływu spraw cywilnych - podaje w komunikacie resort sprawiedliwoœci.

Na tym zmiany się nie kończš. W sšdach rejonowych okręgu gliwickiego z dniem 10 listopada 2017 roku zostali powołani nowi prezesi: w Sšdzie Rejonowym w Gliwicach sędzia Rafał Baranek, w Sšdzie Rejonowym w Rybniku sędzia Ewa Majwald-Lasota, w Sšdzie Rejonowym w Tarnowskich Górach sędzia Marcin Kulikowski, w Sšdzie Rejonowym w Wodzisławiu Œlšskim sędzia Remigiusz Guz, w Sšdzie Rejonowym w Rudzie Œlšskiej sędzia Ewa Żarkiewicz-Marek, zaœ w Sšdzie Rejonowym w Żorach sędzia Cezary Podsiadlik.

W okręgu katowickim z dniem 10 listopada 2017 roku nowymi prezesami sšdów rejonowych zostali powołani: w Sšdzie Rejonowym Katowice Zachód sędzia Katarzyna Skawiańczyk, a w Sšdzie Rejonowym w Siemianowicach Œlšskich sędzia Mariusz Witkowski.

W zwišzku z rezygnacjš dotychczasowego prezesa do pełnienia funkcji prezesa Sšdu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dniem 10 listopada 2017 r. powołana została sędzia Joanna Pšsik.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL