Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Bartłomiej Przymusiński - Młot na sędziów

123RF
Po lekturze prezydenckiego projektu ustawy o Sšdzie Najwyższym nie ma już wštpliwoœci, że sšdy powszechne stajš się lennem oddanym w niepodzielnš władzę ministrowi sprawiedliwoœci.

O dyscyplinę w sšdach zadbajš rzecznicy dyscyplinarni do specjalnych poruczeń powołani przez ministra (art. 112c § 1 prawa o ustroju sšdów powszechnych) oraz sędziowie sšdów dyscyplinarnych wybrani przez... tego samego ministra (art. 110a § 1 usp).

Reguły postępowania dyscyplinarnego będš „znakomitym" wkładem polskiej myœli prawniczej w doktrynę prawa karnego, bo dopuszczš prowadzenie procesu pod usprawiedliwionš nieobecnoœć obwinionego i jego obrońcy (projektowany art. 115a § 3 usp). Przepisy ustawy przewidujš taki nawał spraw, że sšd dyscyplinarny zacznie orzekać wyrokami nakazowymi bez udziału obwinionego (art. 115b § 1 usp). Jeżeli przy procesowym zbieraniu materiałów służby specjalne ustalš w drodze podsłuchu, że sędzia popełnił delikt, bo np. w prywatnej rozmowie z kolegš ubliżył komuœ (nie daj Boże ministrowi), materiały z podsłuchu będš podstawš do wydania wyroku w tej szalenie groŸnej społecznie sprawie (art. 115c usp). Nareszcie podatnicy będš mieli poczucie, że ich pienišdze sš dobrze wydawane, a tak karygodne przypadki jak używanie przez sędziów słów obelżywych albo nieskasowanie biletu w tramwaju sš tępione z całš surowoœciš.

Tego rodzaju inkwizycyjna ustawa zamyka możliwoœć jakiejkolwiek konstruktywnej rozmowy o tym, co naprawdę wymagałoby poprawienia w przepisach dyscyplinarnych, choć sam chciałbym np., aby procesy sędziów oskarżonych o pospolite przestępstwa mogły się toczyć sprawniej. Zamiast merytorycznie dyskutowanego i uzgodnionego z sędziami projektu otrzymujemy współczesny odpowiednik „Młota na czarownice", opakowany w pozory cywilizowanego procesu. To jednak tylko maska, za którš kryje się prymitywna siła. Po prawie dwuletniej kampanii nienawiœci rozpętanej przez dšżšcš do pełnej kontroli dwuwładzę sędziowie stali się współczesnymi czarownicami. W œredniowieczu wierzono, że to właœnie przez nie krowy nie dajš mleka, plony nie wzrastajš, a nowo narodzone dzieci umierajš. Zapobiec temu pragnęli dominikanie Jacob Sprenger i Heinrich Kramer, którzy skrupulatnie spisali metody wykrywania oraz skazywania czarownic w dziele „Malleus maleficarum" („Młot na czarownice"), z którego póŸniej korzystali inkwizytorzy w całej Europie. Dziœ opinia społeczna ma wierzyć, że przepisy sš niejasne z winy sędziów, którzy je sami piszš, że każdy z nich patrzy tylko, gdzie coœ można ukraœć, a Polska rozwijałaby się pięć razy szybciej, gdyby nie powolne sšdownictwo. Dziœ sędziowie mogš więc co najwyżej dyskutować, czy lepiej płonšć na drzewie brzozowym czy sosnowym oraz czy próba goršcej wody wymaga utrzymania ręki we wrzštku przez 30 czy 50 sekund.

Sięgnijmy głębiej do tego dzieła z mroków ponurego œredniowiecza, bo może znajdš się jeszcze inne inspiracje dla tworzšcych polskie prawo na miarę naszych czasów. Otóż za wielce skutecznš metodę wykrywania czarownic (a więc może i tych sędziów, którzy nie sš godni urzędu) uznawano długotrwałe pozbawienie wolnoœci połšczone z torturami. Podobno już samo wyrywanie paznokci zwiększa liczbę spraw, w których oskarżony się przyznaje. Publiczna pochwała dla stosowania tortur w pewnych przypadkach, wyrażona przez jednego z wiceministrów sprawiedliwoœci, może więc wymagać przemyœlenia. Także żarliwa obrona przed fałszywym oskarżeniem była dla inkwizytorów œwiadectwem opętania przez diabła, więc pomyœlcie, koleżanki i koledzy sędziowie, o czym będzie œwiadczyć wasze upieranie się przy niewinnoœci?

I jeœli myœlicie, że niczym się nie naraziliœcie, nie zabieraliœcie głosu publicznie, nie byliœcie na żadnym Łańcuchu Œwiatła – i to was uchroni, to zastanówcie się, proszę, czy dobrze wam będzie żyć w tym strachu. O takim strachu pisał Bułhakow w „Mistrzu i Małgorzacie" na przykładzie Piłata, któremu tchórzostwo nie pozwoliło uwolnić Jeszui, choć bardzo tego pragnšł. Skazał niewinnego, gdyż bał się pomruków tłumu i odpowiedzialnoœci przed cesarzem. Potem już tylko we œnie powtarzał: „O nie, mój filozofie, nie zgodzę się z tobš – tchórzostwo nie jest jednš z najstraszliwszych ułomnoœci, ono jest ułomnoœciš najstraszliwszš!".

Autor jest sędziš Sšdu Rejonowego w Poznaniu oraz rzecznikiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL