Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Rzšd bierze odpowiedzialność za sšdy - komentuje Marek Domagalski

Marek Domagalski
Fotorzepa, Waldemar Kompała
Po uchwaleniu w œrodę dwóch ustaw dotyczšcych sšdów, za ich sprawnoœć będzie odpowiadał rzšd i minister sprawiedliwoœci, i nie będzie mógł zrzucać winy na sędziów.

Sędziowie zresztš dotychczasowego modelu nie stworzyli, ale wielu go broni, broni go też ostro opozycja, wręcz mówi o zamachu na konstytucję. Choć o złamaniu litery konstytucji mowy raczej być nie może, jest to jednak istotne ograniczenie trzeciej władzy rozumianej jako władza sędziowskiej profesji, korporacji.

Dokonuje jej nowela ustawy o Krajowe Radę Sšdownictwa, organu konstytucyjnego, który m.in. wysuwa kandydatów na sędziów oraz do awansu. Otóż wybieranych przez sędziów 15 członków stanowišcych większoœć w KRS majš zastšpić też sędziowie, ale wybrani przez Sejm. Pozytywnym efektem tej zmiany może być to, że taki sędzia, ale też orzekajšcy w Mławie czy Miechowie a czekajšcy na awans, będzie bardziej niezależny od wpływów swego zawodowego œrodowiska, ale czy nie będzie bardziej zorientowany z kolei na władzę ? Jest też pytanie czy nowa KRS podoła konstytucyjnemu zadaniu, że ma „stać na straży niezależnoœci sšdów i niezawisłoœci sędziów".

Druga nowela: prawa o ustroju sšdów powszechnych, może dać efekt szybciej. Minister sprawiedliwoœci dostanie swobodę w powoływaniu prezesów i wiceprezesów sšdów oraz łatwiej będzie mógł ich odwoływać. Jest wielu krytyków tej zmiany, sš obawy czy minister nie będzie tš drogš ingerować w sšdownictwo. PiS deklaruje, że chodzi o usprawnienie organizacji sšdów, faktem jest zaœ, że sšdy w szeregu aspektach przypominajš wielkie firmy i muszš być sprawie kierowane. Wady organizacyjne wskazywane sš zaœ od lat jako jedna z głównych przyczyn przewlekłoœci i szerzej niesprawnoœci sšdów. Temu zresztš opozycja nie przeczy. Stan sšdownictwa nie od dzisiaj jest taki, że choć tysišce sędziów pracuje ciężko, ich praca idzie często na marne. Czy to nie jest czas na zmiany ?

Dopiero jednak praktyka pokaże czy nowy model będzie sprawniejszy. Zapewne niezbędne będš kolejne kroki jak usprawnienie sędziowskich dyscyplinarek, a przede wszystkim odcišżenia zawalonych sprawami sędziów. Tu jest od dawna szereg pomysłów niewymagajšcych dodatkowych nakładów, zatem œrodowe nowele powinny być poczštkiem reformy sšdownictwa. Oczywiœcie byłoby lepiej gdyby ona była efektem szerszego politycznego porozumienia, ale chyba na to nie ma dzisiaj szans.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL