Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Reforma sšdownictwa: PiS w sšdach nie bierze jeńców - komentuje Tomasz Pietryga

Tomasz Pietryga
Rzeczpospolita
W œrodę, w czasie gdy w Sejmie trwało drugie czytanie projektów ustaw reformujšcych sšdownictwo, resort sprawiedliwoœci rozesłał do mediów specjalny dokument, w którym w sposób łopatologiczny tłumaczył, dlaczego reforma jest potrzebna.

Treœć ilustrowana była zdjęciami artykułów z bulwarówek o krzykliwych tytułach: „Sędzia zatrudniła swojego kochanka" czy „Prezes sšdu do celi za machloje?!". Był to przekaz adresowany do najtwardszego elektoratu PiS, tradycyjnie sceptycznego wobec sšdów i oczekujšcego radykalnych zmian. I czytelny sygnał, że ani ciche pomrukiwanie prezydenta, ani mocna krytyka ze strony opozycji, protesty prawników, a nawet rozgrywki wewnštrz partii władzy niczego już nie zatrzymajš. Nie będzie poprawek, zmian, ustępstw czy łagodniejszych wersji przepisów. Reformy przejdš w radykalnej formie i nic już nie zatrzyma totalnego resetu Temidy.

Wszystko jest gotowe, aby już w czwartek wieczorem Sejm uchwalił dwa kluczowe projekty ustaw, które wprowadzš polityczny tryb wyboru sędziów do Krajowej Rady Sšdownictwa oraz zmieniš prawo o ustroju sšdów powszechnych. Wbrew pozorom to nie mocno krytykowana reforma KRS, ale właœnie zmiany w ustawie sšdowej mogš najbardziej wstrzšsnšć Temidš. Ministerstwo Sprawiedliwoœci będzie mogło w cišgu pół roku od wejœcia w życie przepisów odwołać bez uzasadnienia prezesów sšdów wszystkich szczebli, powołujšc na ich miejsce nowych.

W ten sposób do końca roku ma być zrealizowany pierwszy etap reformy, czyli szeroka wymiana kadr w sšdownictwie. Strategia wydaje się przemyœlana. PiS nie chce powtarzać błędów sprzed dziesięciu lat, gdy kluczowa reforma Zbigniewa Ziobry, czyli sšdy 24-godzinne, która gładko przeszła w parlamencie, została póŸniej rozbrojona na etapie wdrażania w sšdach, gdyż od samego poczštku budziła opór œrodowiska sędziowskiego. Teraz dopiero po wymianie kadr majš być wdrażane systemowe reformy dotyczšce m.in. zmian w strukturze sšdownictwa czy powołania instytucji sędziego pokoju.

Przesłany przez resort sprawiedliwoœci folder, który prezentuje reformy z ilustrowanš listš sędziowskich grzechów, ma w sobie coœ symbolicznego. Adresowany jest wprost do wyborcy, suwerena, który dał PiS mandat, aby swobodnie kształtowało ustrój państwa. Nie ma w nim zawiłych prawnych uzasadnień, orzecznictwa, nawet odwołań do konstytucji. Jest prosty przekaz: trzeba zrobić porzšdek z siedliskiem patologii żywcem przeniesionych z PRL.

PiS, wchodzšc w kolizyjny, bezkompromisowy kurs z sšdownictwem, ustawił poprzeczkę bardzo wysoko. Zręcznie omijajšc procedury, orzeczenia, zastane wykładnie, czy wykręcajšc w końcu bezpiecznik w postaci kontroli TK, przy parlamentarnej większoœci zapewnił sobie drogę do przeforsowania praktycznie każdej reformy. Niektóre z nich będš pewnie miały pozytywny wpływ na sšdy. Pytanie jednak o ich rzeczywisty koszt. Co się stanie, gdy partia kiedyœ przegra wybory? Czy za taktykę niebrania jeńców nie przyjdzie zapłacić nie tylko politykom PiS, ale i obywatelom, kiedy ignorowana dziœ opozycja wraz ze sfrustrowanymi œrodowiskami prawniczymi rzuci się do odkręcania wprowadzanych dziœ reform?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL