Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Święto Prawników i debata o Trybunale Konstytucyjnym

123RF
W Krakowie 19 maja 2016 r. odbędzie się 13. edycja Œwięta Prawników. Na swoim dorocznym spotkaniu teoretycy i praktycy prawa wezmš udział w seminarium naukowym poœwięconym funkcji i historii Trybunału Konstytucyjnego oraz omówiš sposoby rozwišzania trwajšcego kryzysu wokół TK. W ramach Œwięta odbędzie się również tradycyjna procesja w togach oraz uroczysta Msza Œwięta w koœciele akademickim œw. Anny w Krakowie.

Podczas tegorocznej edycji Œwięta Prawników, imprezy już po raz 13. odbywajšcej się w Krakowie, uczestnicy wezmš udział w seminarium naukowym zatytułowanym "Jaki Trybunał?", które rozpocznie się o godzinie 17.00 w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyskusja podczas seminarium będzie poœwięcona prawnej analizie historii i funkcji sšdów konstytucyjnych w krajach europejskich oraz trwajšcemu kryzysowi wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Podczas seminarium przedstawione i przedyskutowane zostanš również propozycje reform TK, które w zamierzeniu majš stanowić rozwišzanie kompromisowe i zakończyć przedłużajšcy się impas.

Ekspertami, którzy wygłoszš podczas seminarium swoje tezy, będš:

- prof. dr hab. Mirosław Granat - sędzia TK w stanie spoczynku

- prof. dr hab. Andrzej Dziadzio

- dr Arkadiusz Radwan - Instytu Allerhanda (prezes, moderator seminarium)

- dr Jacek Sokołowski - Instytut Allerhanda

Po zakończeniu dyskusji odbędzie się tradycyjna już dla Œwięta Prawników w Krakowie procesja w togach oraz strojach akademickich (prawnicy-akademicy). W trakcie pochodu, który rozpocznie się na dziedzińcu Collegium Maius. uczestnicy podšżš za obrazem i relikwiami ich patrona - œw. Ivo Helory - do znajdujšcej się nieopodal Collegium Maius kolegiaty akademickiej œw. Anny. Z kolei tam będzie miał miejsce ostatni punkt tegorocznego Œwięta Prawników - uroczysta Msza Œwięta o œwiatło Ducha Œwiętego dla polityków i prawników. Zarówno procesja, jak i Msza sš wydarzeniami otwartymi, na które zaproszeni sš wszyscy bez wyjštku profesjonaliœci, zajmujšcy się prawem teoretycznie lub praktycznie. Chęć czynnego udziału w seminarium "Jaki Trybunał", z uwagi na ograniczonš liczbę miejsc, należy uprzednio zgłosić wysyłajšc e-mail na adres sp2016@arslegis.org.pl.

Seminarium będzie również transmitowane na żywo w internecie. Wszyscy zainteresowani będš mogli obejrzeć je pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=89sLdMejMk0

Seminarium "Jaki Trybunał?" w ramach XIII Œwięta Prawników stanowi kolejnš już inicjatywę œrodowisk prawniczych, które we współpracy z think-tankami i organizacjami pozarzšdowymi poparły dokument "10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego", sformułowanych przez dra Arkadiusza Radwana i dra Jacka Sokołowskiego z Instytutu Allerhanda. Tezy zostały również przedstawione Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie 3 marca br. podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim.

Organizatorem dorocznego Œwięta Prawników jest krakowska organizacja Ars Legis - Stowarzyszenie im. œw. Ivo Helory Patrona Prawników. Tegoroczna edycja jest przygotowywana we współpracy z Instytutem Allerhanda.

ródło: Ars Legis

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL