Sędziowie i sądy

FOR: projekt zmian w KRS kolejną próbą ograniczenia zasad państwa prawa

Fotolia
Projekt ustawy o KRS stanowi kolejną próbę podporządkowania władzy sądowniczej aktualnej większości rządzącej – pisze w analizie Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Przypomnijmy, iż zastrzeżenia do propozycji zmian w KRS przedstawiły już m.in.: Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy czy Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Swój krytyczny głos przedstawiło też w tym tygodniu Forum Obywatelskiego Rozwoju, założone w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza. Jak czytamy w analizie, projekt ustawy stanowi kolejną próbę podporządkowania władzy sądowniczej aktualnej większości rządzącej. – Dokonywana jest metodą znaną z ostatnich kilkunastu miesięcy z następują-cych po sobie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Polega ona na nieuprawnionym doprecyzowaniu pojęć konstytucyjnych w drodze aktu niższego rzędu. Taki sposób obejścia przepisów konstytucji uzasadniany jest przez partię rządzącą koniecznością „demokratyzacji" sądownictwa lub powołaniem się na „wolę s...
Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL