Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Kongres Prawników budzi zainteresowanie

Fotolia.com
Od 24 kwietnia chęć udziału w Kongresie zgłosiło 700 osób. Samorzšdy: adwokacki, radcowski i sędziowski, liczš, że chętnych będzie jeszcze więcej.

Pierwszy taki Kongres Prawników Polskich odbędzie się 20 maja w Katowicach. Zwołali go prezesi: Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej i Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Rejestracja chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu ruszyła 24 kwietnia.

– W cišgu dziesięciu dni od rozpoczęcia rejestracji na Kongres zgłosiło się ok. 700 osób. Mniej więcej po równo adwokatów, sędziów i radców prawnych. Reprezentantów innych zawodów jest ok. 50 – informuje Naczelna Rada Adwokacka. Zaznacza jednak, że po długim majowym weekendzie liczba osób zarejestrowanych będzie rosnšć.

Aby wzišć udział w kongresie, trzeba się zarejestrować i wpłacić wpisowe (125 zł lub 185 zł). Organizatorom zależy, by reprezentowane były wszystkie œrodowiska prawnicze. Zaplanowali, że w kongresie weŸmie udział od 2 do 3 tys. osób. Powołali trzy zespoły odpowiedzialne za przygotowanie paneli dotyczšcych: niezależnoœci i niezawisłoœci, dostępu obywatela do wymiaru sprawiedliwoœci oraz roli profesjonalnych pełnomocników w reprezentacji obywateli przed wymiarem sprawiedliwoœci. Zespołami pokierujš wiceprezesi samorzšdów.

Już pod koniec kilkugodzinnego kongresu grupy przedstawiš wyniki prac w trzech panelach. Każdy zespół przygotowuje podsumowanie.

Organizatorzy deklarujš chęć rozmowy. Twierdzš, że nawet jeżeli nie uda się przekonać polityków do odrzucenia w całoœci konkretnych projektów, to może chociaż częœć z nich zostanie zmieniona. Kongres, ich zdaniem, ma być płaszczyznš dyskusji o konkretnych propozycjach. Oni sami majš pomysły, jak sprawić, by sšdy przyspieszyły. Pozytywnie oceniajš też niektóre propozycje ministra sprawiedliwoœci. Bardzo dobrym, ich zdaniem, pomysłem jest np. ograniczenie kognicji sšdów czy wprowadzenie instytucji sędziego pokoju.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL