Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Ekstradycja Polaka z Irlandii - Unijny Trybunał Sprawiedliwości oceni praworzšdność w Polsce

Fotolia.com
Irlandzka sędzia może doprowadzić do poważnych konsekwencji dla Polski za łamanie praworzšdnoœci.

Decyzja Aileen Donnelly będzie miała dla Polski większe znaczenie niż trwajšca miesišcami dyskusja w Komisji Europejskiej, Parlamencie i Radzie UE na temat problemów z praworzšdnoœciš. W tych wszystkich instytucjach decyduje polityka, a wiele państw nie chce otwartej wojny z jednym z członków wspólnoty i nie spieszy im się z podejmowanie decyzji na podstawie artykułu 7 unijnego traktatu. Tymczasem sędzia z Irlandii zapytała unijny Trybunał Sprawiedliwoœci w Luksemburgu, czy Polska jest państwem prawa. I ten będzie się musiał wypowiedzieć, a jego werdykt może mieć kolosalne znaczenie dla Polski.

Chodzi o Artura Celmera, Polaka oskarżonego o handel narkotykami i zatrzymanego w Irlandii w maju 2017 roku na podstawie wydanego przez Polskę Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jego obrońcy doprowadzili sprawę aż do poziomu irlandzkiego sšdu najwyższego i jego członkini Aileen Donnelly podzieliła ich wštpliwoœci. Stwierdziła, że skala zmian w polskim systemie prawnym w cišgu ostatnich dwóch lat jest tak ogromna, że można postawić tezę o "systemowym zepsuciu" praworzšdnoœci. Odniosła się do zmian w Sšdzie Najwyższym, wymuszonych nowym wiekiem emerytalnym, oraz do nowej Krajowej Rady Sšdownictwa, która — jej zdaniem — będzie mianowana w większoœci przez polityków. Odniosła się także do dyskryminacji ze względu na płeć, bo nowe prawo ustala różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. — Wydaje się, że Polska nie akceptuje istnienia wspólnych europejskich wartoœci, które muszš być przestrzegana — stwierdziła Donnelly. Uznała, że w Polsce jest zagrożona praworzšdnoœć i demokracja, a to podważa wzajemne zaufanie, niezbędne do wykonywania Europejskich Nakazów Aresztowania. Bo ten instrument oznacza, że państwo UE przekazuje podejrzanych do kraju wnioskodawcy nie badajšc szczegółowo sprawy. Ufa zatem, że będzie on osšdzony sprawiedliwie, bo w kraju przestrzegajšcym wspólnych europejskich wartoœci. Całš sprawę w szczegółach opisał dziennik "Irish Times".

Zapytaliœmy Jean-Claude Pirisa, prawnika, współtwórcę Traktatu Lizbońskiego, czy państwa członkowskie mogš odmawiać wykonania ENA powołujšc się na brak praworzšdnoœci w Polsce. — Oczywiœcie, że mogš. I właœnie to widzimy — powiedział. Właœciwie pytanie irlandzkiej sędzi nie powinno być zaskoczeniem. Można było się spodziewać, że prędzej, czy póŸniej pojawiš się takie wštpliwoœci, bo sšdy polskie sš także sšdami unijnymi. Pisaliœmy w "Rzeczpospolitej", że ostrzegała przed tym Vera Jurova, unijna komisarz sprawiedliwoœci. Według naszych nieoficjalnych informacji w czasie jednej z dyskusji w gronie komisarzy Czeszka podniosła problem respektowania wyroków polskich sšdów przez inne kraje, a także wykonywania ENA w sytuacji, gdy zarzuca się naszemu krajowi łamanie praworzšdnoœci.

Niezależenie od pytania prejudycjalnego, do którego będzie musiał się odnieœć unijny sšd, o praworzšdnoœci w Polsce dyskutujš ministrowie państw UE na posiedzeniach Rady ds. Ogólnych. Na razie będš słuchali wyjaœnień, ale w pewnym momencie może dojœć do głosowania nad wnioskiem o stwierdzenie poważnego zagrożenia dla praworzšdnoœci w Polsce. Chyba, że do 20 marca polski rzšd przyœle odpowiedŸ na rekomendacje Komisji Europejskiej i zgodzi się na dokonanie zmian w ustawach sšdowniczych. Ponadto Komisja Europejska przygotowuje projekt budżetu UE na okres po 2020 roku. I zapowiedziała, że praworzšdnoœć będzie warunkiem otrzymywania pieniędzy z UE.

Czytaj także

Irlandzki sšd uderza w reputację polskich sędziów

ENA to zaufanie, nie ma zaufania nie ma też ENA

Irlandia: Sšd wstrzymuje ekstradycję. Obawa o stan polskich sšdów

Warchoł: dubliński sšd prezentuje podwójne standardy

Irlandzka sędzia nie zablokuje Temidy przez granicę 

Anna Słojewska z Brukseli

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL