Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Zaświadczenie asesorowi wystawi tylko lekarz wpisany do rejestru

123RF
Zaœwiadczenie o zdolnoœci do bycia asesorem wystawiš tylko lekarze wpisani do rejestru.

Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy o przywróceniu do sšdów instytucji asesora. Pierwsze konkursy na to stanowisko będš wkrótce rozpisane. Każdy kandydat może się zgłosić tylko na jedno miejsce.

Zgłoszenie musi poprzedzić badanie lekarskie i psychologiczne. Pierwsze polega na ogólnej ocenie stanu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i stanu psychicznego oraz przeprowadzeniu badań specjalistycznych (EKG, RTG).

Drugie badanie to wywiad i obserwacja. Ma odpowiedzieć, czy kandydat posiada predyspozycje i umiejętnoœci psychologiczne potrzebne do pełnienia takiego urzędu.

Dziœ wchodzi w życie rozporzšdzenie, w którym minsiter sprawiedliwoœci okreœlił szczegółowe warunki przeprowadzania badań.

Zaœwiadczenia będš aktualne przez rok od wystawienia. Takie terminowe ograniczenie ma pozwolić na kontrolę aktualnego stanu zdrowia, a także ograniczyć liczbę konkursów, w których startujš asesorzy, do rzeczywiœcie jednego.

Obydwa zaœwiadczenia mogš wydać tylko lekarze posiadajšcy specjalne uprawnienia.

Podstawa prawna: rozporzšdzenie z 28 stycznia 2016 r. DzU z 11 lutego 2016 r., poz. 171

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL