Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Wyniki efektywności pracy sšdów

123RF
Wyniki efektywnoœci pracy sšdów Trwajšca w Ministerstwie Sprawiedliwoœci analiza szerokiego zakresu czynników wpływajšcych na całoœciowš ocenę jakoœci pracy sšdów powszechnych oraz przeglšd ewidencji spraw i podstawowych wskaŸników za pierwsze półrocze 2017 roku wykazały niskš efektywnoœć w sšdach rejonowych w Warszawie, Elblšgu i Braniewie.

Z analizy tej wynika, że Sšd Rejonowy Warszawa Œródmieœcie zajšł 289. pozycję w rankingu wszystkich sšdów rejonowych (sprawy ogółem) oraz jest 306. sšdem rejonowym w kraju pod względem wskaŸnika opanowania wpływu spraw, co oznacza, że w sšdzie tym rosnš zaległoœci.

Z dniem 7 lutego 2018 r. funkcję prezesa Sšdu Rejonowego Warszawa Œródmieœcie zacznie pełnić sędzia Maciej Andrzej Mitera. Dotšd prezesem była sędzia Urszula Gołębiewska-Budnik.

Analiza jakoœci pracy oraz przeglšd ewidencji spraw i podstawowych wskaŸników za pierwsze półrocze 2017 roku wykazały również niezadawalajšcš efektywnoœć sšdów rejonowych w Elblšgu i Braniewie.

Elblšski sšd zajšł 295. miejsce w sprawach cywilnych pod względem odsetka załatwień merytorycznych, a w ogólnym rankingu opanowania wpływu jest 212.

Z kolei Sšd Rejonowy w Braniewie jest 301. pod względem odsetka spraw cywilnych ponownie wpisanych.

W Sšdzie Rejonowym w Elblšgu nowym prezesem z dniem 7 lutego 2018 r. została sędzia Agnieszka Anna Walkowiak na miejsce sędzi Patrycji Emanueli Wojewódki. W Sšdzie Rejonowym w Braniewie funkcję prezesa przestała pełnić sędzia Marta Alina Wiœniewska.

Nowego prezesa z dniem 7 lutego 2018 r. ma też Sšd Rejonowy Gdańsk Południe – został nim sędzia Tomasz Andrzej Jabłoński, dotychczasowy wiceprezes tego sšdu. Na stanowisku prezesa był dotšd wakat.

ródło: MS

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL