Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Ustawa o ustroju sšdów powszechnych – co zmieni

PAP/ Wojciech Pacewicz
W poniedziałek prezydent Andrzej Duda zawetował ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa i ustawy o Sšdzie Najwyższym. Nie odniósł się do bardzo istotnych zmian w ustawie Prawo o ustroju sšdów powszechnych. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński poinformował, że Andrzej Duda jš podpisze. Co niesie za sobš nowelizacja?

- Zdecydowałem, że zwrócę z powrotem Sejmowi, czyli zawetuję ustawę o Sšdzie Najwyższym, jak również o KRS, albowiem Sejm doprowadził do tego, że sš one ze sobš powišzane - oœwiadczył prezydent Duda.

Inaczej rzecz ma się zmianami w Prawie o ustroju sšdów powszechnych. A te pozwalajš ministrowi sprawiedliwoœci na odwołanie prezesów i wiceprezesów sšdów powszechnych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Będzie miał na to 6 miesięcy. Następnie minister Ziobro sam wskaże następców.

Kolejnš kontrowersyjnš zmianš jest to, że minister będzie mógł odwołać prezesów i wiceprezesów za "uporczywe niewywišzywanie się z obowišzków służbowych” oraz „szczególnie niskš efektywnoœć działań w zakresie pełnionego nadzoru administracyjnego lub organizacji pracy w sšdzie lub sšdach niższych”.

Ponadto przepisy pozwalajš prezesowi sšdu na przeniesienie do innego wydziału „kłopotliwego sędziego” i to bez podawania przyczyny.

Czytaj także: Jak PiS przeforsowało zmiany w ustawie Prawo o ustroju sšdów powszechnych

Zmiany majš też dotyczyć sędziów po osišgnięciu wieku emerytalnego. Minister Ziobro będzie mógł odmówić im dalszej pracy.  

To nie koniec obostrzeń dla sędziów. Częœciej będzie też można zwrócić sędziemu uwagę, że Ÿle lub niewłaœciwie pracuje. Jeœli zarzuty dotyczyć będš sędziego funkcyjnego, np. przewodniczšcego wydziału, stracić on może od 15 do 50 proc. dodatku.

 

 

 

Wštpliwe wydajš się również przepisy dot. losowoœci przydzielania spraw. Z losowania będzie można jednak zrezygnować w przypadku, gdy sprawa podlega przydziałowi sędziemu pełnišcemu dyżur. Nie wiadomo jakich spraw będzie to dotyczyć. O tym minister Ziobro ma rozstrzygnšć w rozporzšdzeniu. Wštpliwoœci budzi też to, że o dyżurach będš decydować wybrani przez Zbiorę prezesi sšdów.

Dyskusyjne sš również zmiany, które stanowiš o tym, że do przedłużajšcych się spraw, prezes sšdu może przydzielić dodatkowych sędziów lub asesorów, których znów wybiera minister sprawiedliwoœci.

Poza tym każdego roku prezesi będš składać informację o swojej działalnoœci i nieprawidłowoœciach.

Swój sprzeciw wobec nowego Prawa o ustroju sšdów powszechnych wyraził m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Uważa, że zagraża ona prawom obywateli do rzetelnego procesu.

- Ich przyjęcie będzie skutkować podporzšdkowaniem sšdów władzy politycznej, a tym samym doprowadzi do ograniczenia prawa każdego człowieka do sšdu i rzetelnego procesu – napisał w opinii dla marszałka Sejmu Adam Bodnar.

Wiceminister sprawiedliwoœci Łukasz Piebiak broni nowelizacji.

- Większoœć wypowiedzi na temat tej ustawy skupia się na kwestii wymiany prezesów czy wiceprezesów. Nic więc dziwnego, że skoro ludzie słyszš tylko o tym, to się zastanawiajš, jak taka wymiana ma wpłynšć na sprawnoœć postępowania. Osobiœcie uważam, że wpłynie, i to pozytywnie.

Czytaj więcej - Piebiak: Czystek nie będzie, wymiana prezesów owszem

Piebiak w #RZECZoPRAWIE

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL