Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œcieżki kariery

Przedsiębiorcza jak Polka

Fotolia
O 36 proc. wzrosła w ostatnich dwóch latach aktywnoœć biznesowa kobiet w Polsce. To jeden z najlepszych wyników w Europie, a nawet na œwiecie.

Już 8,1 proc. dorosłych Polek zakłada albo prowadzi młode, czyli działajšce od co najwyżej 3,5 roku firmy. Ten wskaŸnik jest teraz o ponad jednš trzeciš wyższy niż przed dwoma laty, gdy aktywnoœciš biznesowš wykazywało się 6 proc. kobiet w Polsce – podaje udostępniony „Rzeczpospolitej" najnowszy raport konsorcjum Global Entrepreneurship Monitor (GEM), największego na œwiecie międzynarodowego projektu badania przedsiębiorczoœci dorosłych (w wieku 18–64 lat).

Jego tegoroczna edycja, która obejmuje dane z 74 państw, zwraca uwagę na znaczšcy, bo 10-proc., wzrost aktywnoœci biznesowej kobiet na œwiecie w ostatnich dwóch latach. Wœród Polek był on niemal czterokrotnie większy, dzięki czemu wskaŸnikiem pań zaangażowanych w przedsiębiorczoœć przewyższamy już 6 proc. œredniš dla Europy i Azji Œrodkowej (Turcji i Kazachstanu).

Firma dla młodych

Raport GEM zwraca uwagę, że Polska na tle innych państw z tego regionu wyróżnia się aktywnoœciš biznesowš młodych kobiet (24–34 lata) – aż 12 proc. z nich prowadzi od niedawna firmy albo je zakłada. Tymczasem w zamożnych krajach Zachodu decydujš się na to częœciej kobiety w wieku 45+.

Zachód zaniża zresztš wskaŸnik zaangażowania w przedsiębiorczoœć w Europie na czele z Niemcami, gdzie aktywnoœć biznesowa kobiet spadła w ostatnich latach o ponad jednš pištš, do 3,1 proc. Œredniš podwyższajš z kolei Estonia i Turcja, gdzie odsetek młodej przedsiębiorczoœci wœród pań sięga odpowiednio 11,7 i 10 proc.

– W Europie, w tym w Polsce, przedsiębiorczoœć nie jest tak doceniana jak w USA, a w dodatku kobiety po studiach majš wiele możliwoœci zatrudnienia na etacie – zwraca uwagę Anna Tarnawa kierownik w Departamencie Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci (PARP jest polskim partnerem GEM). Jak zaznacza, podane w raporcie wskaŸniki przekładajš się w skali œwiata na miliony firm; według szacunków GEM, w ubiegłym roku w 74 z badanych krajów, działalnoœć gospodarczš zaczynało aż 163 miliony kobiet, a kolejne 111 milionów działało już na rynku od pewnego czasu. W Polsce 8,1-proc,. wskaŸnik nowej aktywnoœci biznesowej oznacza ok. miliona kobiecych przedsiębiorstw.

Biznes z przymusu

Niestety, przedsiębiorczoœć Polek nadal doœć często jest wymuszona. O ile w skali całej Europy co czwarty z młodych kobiecych biznesów był zakładany z koniecznoœci, to w Polsce niemal co trzeci, co nas zbliża do mniej rozwiniętych państw. – Wœród kobiet w porównaniu z mężczyznami statystycznie jest 20-proc. lub większe prawdopodobieństwo powołania się na koniecznoœć jako motyw rozpoczęcia działalnoœci biznesowej – zwłaszcza w krajach słabiej rozwiniętych – zwraca uwagę Mike Herrington, dyrektor GEM.

Jak jednak dowodzi raport i tak jest u nas lepiej niż przed dwoma laty, gdy w prawie 40 proc. przedsiębiorczoœć Polek była wynikiem koniecznoœci np. problemów ze znalezieniem pracy albo przymusowym samozatrudnieniem.

Jak zaznacza Anna Tarnawa, takš pozytywnš zmianę widać również w aktywnoœci biznesowej mężczyzn w Polsce, która jeszcze na poczštku tej dekady często była wymuszona. Teraz ponad połowa zaangażowanych w przedsiębiorczoœć Polaków traktuje biznes jako szansę, przy czym wœród kobiet ten odsetek sięga już niemal 39 proc. Wzrósł też udział kobiet, które prowadzš biznes od dłuższego czasu – z 3 do 5 proc.

Wzrosły też chęci Polek do startu w biznesie – o ile w 2014 r. plany założenia firmy w cišgu trzech lat deklarowało 13,4 proc. badanych, o tyle w ubiegłym roku już niemal co pišta.

Kobiece startupy

Nie dziwi się temu Dorota Czekaj, wiceprezeska Fundacji Przedsiębiorczoœci Kobiet, która również dostrzega coraz większš gotowoœć Polek, szczególnie z pokolenia Y, do rozwijania swoich pomysłów biznesowych. – Pokolenie milenialsów nie jest już nastawione na pracę w korporacjach – częœciej szuka niezależnoœci i chce zakładać swoje firmy – podkreœla. Te chęci tworzenia biznesu potwierdza zakończona niedawno rekrutacja do programu akceleracyjnego fundacji Biznes w Kobiecych Rękach, w którym o 60 miejsc ubiegało się już ponad 300 przedsiębiorczych pań. (Łšcznie w trzech edycjach programu wzięło dotychczas udział 117 firm.)

– W Sieci Przedsiębiorczych Kobiet widzimy wiele przykładów ambitnych założycielek startupów, które odnoszš sukces zarówno na arenie polskiej, jak i na rynkach zagranicznych. Sš wœród nich naukowcy, badaczki, wynalazczynie, programistki – zaznacza Katarzyna Wierzbowska, prezeska FPK.

Jak przypomina Agata Kowalczyk z Fundacji Startup Poland, według jej najnowszego raportu, 29 proc. polskich startupów ma wœród założycieli kobietę i z tym udziałem plasujemy się powyżej œredniej w krajach Unii. Co więcej, firmy z udziałem kobiet to nierzadko spółki technologiczne (choć według raportu GEM jedynie 1,8 proc. przedsiębiorczych Polek wybiera sektor ICT).

Na przykład na tegorocznym paŸdziernikowym spotkaniu z inwestorami, wœród dziesięciu założycieli startupów, którzy zaprezentujš swoje pomysły, będš dwie kobiety, założycielki spółek technologicznych.

Czy kobiety sprawdzajš się w biznesie lepiej niż mężczyŸni?

Podyskutuj z nami na: facebook.com/ dziennikrzeczpospolita

Coraz ważniejsza chęć samorealizacji

Dla większoœci pań własna firma była sposobem na samorealizację, ponad cztery na pięć wyjaœniało, że po zdobyciu niezbędnego doœwiadczenia chciało zaczšć „coœ swojego". Tak wynika z ogłoszonego wiosnš br. badania, które na zlecenie Fundacji Przedsiębiorczoœci Kobiet przeprowadził instytut DELab UW wœród prawie 900 właœcicielek firm zrzeszonych w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Tylko dla nielicznych uczestniczek badania (6 proc.) założenie firmy było sposobem na wyjœcie z bezrobocia. Dla prawie siedmiu na dziesięć kobiet założenie własnej działalnoœci gospodarczej jest kolejnym krokiem po zdobyciu doœwiadczenia zawodowego w innej firmie lub instytucji. Być może również dlatego Polki sš w czołówce właœcicielek firm w Europie – 33,4 proc. firm jest założonych i prowadzonych przez kobietę, podczas gdy europejska œrednia wynosi 31 proc. Zaniżajš jš Włochy, Bułgaria i Niemcy, gdzie takich biznesów jest tylko 3 proc.

Opinia

Dariusz Żuk, prezes Business Link i Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczoœci

Kobiety znacznie chętniej niż jeszcze dziesięć lat temu decydujš się na prowadzenie własnej firmy i odnoszš na tym polu nie mniejsze sukcesy niż mężczyŸni. Pomaga im w tym kilka wrodzonych, typowo damskich cech, jak cierpliwoœć czy wielozadaniowoœć, co przekłada się na model zarzšdzania firmš i zespołem. Obserwujšc rynki zagraniczne, wycišgam wniosek, że Polki sš znacznie ambitniejsze i bardziej gotowe do działania niż ich europejskie koleżanki. Co ciekawe, panie zajmujš się już nie tylko typowo kobiecym biznesem. Coraz częœciej można je spotkać w roli właœcicielek firm IT i technologicznych, jak np. Edyta Kocyk, założycielka i CEO SIDLY, gdzie trzon biznesu opiera się na badaniu i konstruowaniu urzšdzeń przeznaczenia medycznego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL