Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œcieżki kariery

Czas na konkurencyjnš edukację

Adobe Stock
O wyzwaniach, które cyfrowa transformacja stawia obecnie przed systemem edukacji, będš debatować w Gdańsku przedstawiciele œrodowisk naukowych, biznesu, oraz eksperci z Polski i z zagranicy.

Szkoły wyższe przygotowujš studentów do życia w œwiecie, który nie istnieje - tę tezę stawiajš organizatorzy konferencji Konkurencyjna Edukacja - „Uczelnia Idea. Cyfrowa Transformacja”, która odbędzie się w œrodę 18 b.m. w Gdańsku, pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej”.

– Żyjemy, uczymy się i pracujemy w œwiecie, w którym zmiany następujš z niespotykanš wczeœniej prędkoœciš. Brakuje nam czasu na głębszš refleksję nad tym, dokšd tak pędzimy. Właœnie po to – by niejako wymusić zatrzymanie się i zastanowienie – jako organizatorzy konferencji, stawiamy odważnš tezę: „Szkoły wyższe przygotowujš studentów do życia w œwiecie, który nie istnieje – wyjaœnia Ewa Sowińska, Partner ESO Audit i członek Rady Programowej konferencji.

Wydarzenie zorganizowane przez Studia MBA Politechniki Gdańskiej, Wydział Zarzšdzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdański Klub Biznesu, ESO Audit i Fundacja GAP, jest częœciš cyklu Open Eyes Economy on Tour.

Konferencję, która rozpocznie się o 10 rano w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, zaplanowano w atrakcyjnej formule łšczšcej wykład, „power speech” (wygłosi jš Alain Heureux z Brussels Creative and Creative Ring) i debatę oksfordzkš - z udziałem publicznoœci.

Podczas debaty odpowiedzi na pytania zwišzane z cyfrowš transformacjš (m.in. jak w pełni wykorzystać możliwoœci, które daje ona w sferze edukacyjnej, akademickiej, biznesowej i osobistej?) będzie szukać grono znanych ekspertów u praktyków, w tym: prof. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; ekonomista prof. Dariusz Filar; Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, prof. Witold Bielecki, rektor Akademii Leona KoŸmińskiego; prof. Julita Wasilczuk z Politechniki Gdańskiej; Piotr Voelkel, założyciel Grupy Kapitałowej VOX i Tom Clark z Center for Innovative Education w Brukseli.

Wstęp na wydarzenie jest wolny, ale obowišzuje rejestracja.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL