Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œcieżki kariery

#RZECZoBIZNESIE: Robert Krool: Byli prezesi majš ze sobš problem

tv.rp.pl
Sš ludzie, którzy do dzisiaj borykajš się z konsekwencjami tego, że 10-15 lat temu zostali uwolnieni od ciężaru umowy z wysokiego stanowiska – mówi Robert Krool, szef fundacji Life Skills, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Goœć podjšł temat jak radzić sobie w sytuacji, gdy spadamy z wysokiego konia - przestajemy być prezesem i z trudem odnajdujemy się w nowej rzeczywistoœci.

- Przyczyny nieradzenia sobie sš po stronie wewnętrznej człowieka. Na wczesnym etapie powinno dostrzegać się 4 przyczyny. Chodzi o radzenie sobie z bezradnoœciš, bezsilnoœciš, odrzuceniem i fałszem – wyliczył Krool.

- Sš ludzie, którzy do dzisiaj borykajš się z konsekwencjami tego, że 10-15 lat temu zostali uwolnieni od ciężaru umowy z wysokiego stanowiska. Zamiast porozmawiać z terapeutš oni uważajš, że przyczyna leży na zewnštrz – dodał.

Goœć zaznaczył, że kariery krótkoterminowe dotykajš ludzi, którzy realizowali cudze marzenia i cudze aspiracje, albo byli zupełnie przypadkowo obsadzeni w tej roli i nagle zwariowali.

- Byłym prezesom wydaje się, że przyczyna jest gdzieœ na zewnštrz, ale one sš wewnętrzne. Z praktyki mogę powiedzieć, że przyczyny wewnętrzne stanowiš 97 proc.. Ten supeł jest komuœ trudno rozwišzać jeœli on cały czas się wypiera – mówił.

- Widzimy też, że on przestaje sobie radzić w relacjach. Szuka winnych i czepia się wszystkich - tłumaczył Krool.

- Do niego nagle dociera, że większoœć relacji, które miał były bardzo płytkie, wynikajšce z tego, że on był figurš na szachownicy. Ta ułuda powoduje, że ten człowiek chciałby jš jak najszybciej odbudować. Jeżeli widzimy, że ktoœ ma takie urojenie to przekierowujemy na terapię – dodał.

Krool podkreœlił, że decydentów wysokiego stopnia trzeba uczyć umiejętnoœci zatrzymywania się.

- Taki prezes kilka razy dziennie powinien nauczyć się zatrzymać w pędzie i poczuć w którym momencie jest i co będzie na wylocie tej sytuacji. Pęd powoduje, że przestajemy myœleć i tracimy sens dokšd to zmierza. Nam się wydaje, że to co robimy jest tak ważne, że nic innego nie istnieje – mówił.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL