Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Sondaż: Kogo kolš w oczy billboardy na temat zmian w sšdownictwie

materiały prasowe
Państwowe spółki powinny finansować kampanię promujšcš forsowane przez PiS zmiany w sšdownictwie? Polacy nie majš wštpliwoœci – pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

Kampaniš "Sprawiedliwe sšdy" prowadzonš przez Polskš Fundację Narodowš zajmie się w poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza, która sprawdzi, jak prowadzona za pomocš billboardów i spotów akcja ma się do przepisów o partiach politycznych i ich finansowaniu. W zwišzku z tym przypominamy nasz sondaż z 14 wrzeœnia.

Tydzień temu „Rzeczpospolita” ujawniła plany kosztujšcej 19 mln zł kampanii informacyjnej na temat reformy sšdownictwa.

Kampanię obejmujšcš m.in. serię billboardów z hasłami dotyczšcymi zmian i odesłaniem do specjalnej strony internetowej przygotowała Polska Fundacja Narodowa. Misjš tej organizacji, powołanej do życia przez 17 państwowych spółek, miała być budowa pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicš.

Wiceminister sprawiedliwoœci Michał Wójcik, dopytywany czy taka akcja służy promocji polskiej marki, odpowiedział: - Zgodnie ze statutem jest to działanie uprawnione, bo wizerunek buduje się zarówno za granicš jak i w Polsce.

Ponad dwie trzecie respondentów (70 proc.) uważa jednak, że państwowe spółki nie powinny finansować kampanii promujšcej forsowane przez PiS zmiany w sšdownictwie. Przeciwnego zdania jest 15 proc. ankietowanych. Tyle samo badanych nie umiało sprecyzować swojego zdania w tej sprawie.

- Częœciej przeciwnikami takich pomysłów sš mężczyŸni (72 proc.), osoby powyżej 50. roku życia (74 proc.), o wykształceniu podstawowym/gimnazjalnym (80 proc.), o dochodzie od 1001 do 2000 zł (74 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tysięcy mieszkańców (84 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Działania PFN spotkały się z miażdżšcš krytykš opozycji, która upatruje w nich formę niezbyt zawoalowanej kampanii na rzecz PiS. Politycy Nowoczesnej mówiš o „twardej, partyjnej propagandzie”. Platforma Obywatelska przygotowała nawet naprędce kontrkampanię billboardowš.

Jeœli fundacja działa niezgodnie ze statutem, to teoretycznie sšd może uchylić okreœlone uchwały jej zarzšdu albo nawet w ogóle zawiesić jej działalnoœć.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL