Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Szczepionka przeciw pneumokokom nie zabezpiecza przed najgroźniejszymi szczepami bakterii

Trzynastowalentna szczepionka oferuje ochronę przed chorobš pneumokokowš w 82,1 proc.
123RF
Szczepionka przeciw pneumokokom, którš Ministerstwo Zdrowia chce sfinansować dla wszystkich dzieci, nie zabezpiecza przed najgroŸniejszymi szczepami bakterii.

Wiadomoœć o tym, że szczepienie przeciw pneumokokom będzie refundowane, ucieszyła wielu rodziców. Dotychczas za cztery dawki szczepionki zalecanej płacili około 1500 zł. Najczęœciej wybierali tę trzynastowalentnš, pokrywajšcš także szczepy dwoinki zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae) 3, 6a i 19a, które według Krajowego Oœrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Oœrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) najczęœciej występujš w polskiej populacji.

Okazało się jednak, że resort wybrał szczepionkę dziesięciowalentnš.

– Kiedy w marcu wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas obiecał, że szczepienie wejdzie do kalendarza szczepień obowišzkowych, pomyœlałam, że to szansa dla polskich dzieci. Teraz widzę, że ministerstwo próbuje zaoszczędzić ich kosztem. Kupowanie szczepionki dziesięciowalentnej jest jak inwestowanie w komputery z oprogramowaniem sprzed pięciu lat – mówi dr Aneta Górska-Kot, ordynator oddziału pediatrii w stołecznym szpitalu dziecięcym przy Niekłańskiej. Na jej oddział co roku trafia kilkanaœcioro dzieci z inwazyjnš chorobš pneumokokowš (IChP), która grozi œmierciš lub groŸnymi powikłaniami, takimi jak głuchota, opóŸnienie w rozwoju, wodogłowie, padaczka lekooporna czy choroby serca, a w samym 2008 r. spowodowała zgony pół miliona dzieci poniżej pištego roku życia. Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała IChP za największe zagrożenie dla zdrowia i życia obok malarii i nadała szczepieniom przeciw pneumokokom najwyższy priorytet wœród chorób zakaŸnych.

Zabójcza odmiana

Zgodnie z danymi KOROUN spoœród serotypów pneumokoków odpowiedzialnych za przypadki IChP w Polsce w 2015 r., najczęstszy był serotyp 3, występujšcy ponad dwa razy częœciej niż następny w kolejnoœci – 14, a serotyp 19a – szóstym najczęœciej występujšcym, a przy tym najbardziej opornym na antybiotyki. 19a jest też trzecim pod względem częstoœci serotypem, który w 2015 r. był przyczynš IChP. Wœród serotypów odpowiedzialnych za zgony znów prym wiedzie serotyp 3, a serotyp 19a jest na pištym miejscu. Według statystyk KOROUN w Polsce z powodu pneumokoków oficjalnie umiera ok. 30 dzieci, ale specjaliœci przyznajš, że liczba może być kilkakrotnie większa, bo nie w każdym przypadku przeprowadza się badania bakteriologiczne.

Dlatego Pediatryczny Zespół ds. Programu Szczepień Ochronnych w listopadzie 2016 r. po raz kolejny zarekomendował Ministerstwu Zdrowia wybór szczepionki trzynastowalentnej, argumentujšc, że zapewnia ochronę przed IChP w 82,1 proc. (szczepionka dziesięciowalentna w 67,9 proc.) i że w krajach, gdzie wprowadzono „dziesištkę", obserwuje się wzrost zakażeń serotypem 19A. Nie pomogło.

Przetarg na szczepienia populacyjne u dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. od poczštku budził kontrowersje. Mimo rekomendacji specjalistów resort jako najwyższe kryterium w przetargu ustawił cenę. Chodziło o to, by zmieœcić się w kwocie 160 mln zł, jakie na pierwszy rok populacyjnych szczepień przeciw pneumokokom wyasygnowano z budżetu. Jednak nawet gdy – jak wynika z naszych informacji – producent „trzynastki" obniżył cenę, kryteria Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia przemawiały za „dziesištkš".

Producentowi „dziesištki" nie zaszkodziło nawet, że nie spełniał warunków przetargu – że do 15 grudnia dostarczy 600 tys. dawek szczepionki dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej, a do 20 grudnia – kolejne 600 tys. dawek. Złożył zapytanie, czy może dostarczyć produkt niedopuszczony do obrotu w Polsce. Powołał się przy tym na artykuł 4 ust. 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne, który jednak mówi o takiej możliwoœci w przypadku uzasadnionym ochronš zdrowia publicznego, np. klęskš żywiołowš.

Japonia nie chce „dziesištki"

Podczas gdy Polska „dziesištkę" wprowadza, kilka krajów właœnie z niej zrezygnowało. W maju 2016 r. japoński Komitet Szczepień (Vaccination Committee) przy Radzie Nauk Zdrowotnych (Health Sciences Council) uznał, że szczepionka dziesięciowalentna jest mniej efektywna niż „trzynastka", i wycofał jš z kalendarza szczepień obowišzkowych.

O zastšpieniu „dziesištki" „trzynastkš" zadecydowały też Chile i kanadyjski Quebec. W Chile rzšd tłumaczył to nadmiernym występowaniem serotypu 19a. Obecnie szczepionka trzynastowalentna stosowana jest w 108 krajach œwiata, w tym w siedmiu najbardziej wpływowych państwach globu – Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Francji, Niemczech, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL