Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

W Szwecji powstała pierwsza kancelaria prawna dla osób LGBT

Adobe Stock
W Sztokholmie powstała pierwsza w kraju kancelaria prawna dla osób o orientacji nieheteroseksualnej. Biuro założyła Silas Aliki, która sama definiuje się jako reprezentantka LGBT.

Według Silas Aliki, w Szwecji istnieje ogromne zapotrzebowanie na prawników, którzy specjalizujš się w prawach mniejszoœci seksualnych.To grupa jest bardziej niż większoœć społeczeństwa narażona na groŸby, przemoc i nękanie. Często jednak nie zgłasza swoich krzywd na policję ze strachu przed negatywnš postawš aparatu sprawiedliwoœci. Według raportu Krajowego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transgenderycznych (jednej z najstarszych na œwiecie organizacji pozarzšdowych tego rodzaju, bo istnieje już 67 lat) przedstawiciele tej mniejszoœci nie ufajš zbytnio policji, prokuratorom i służbom socjalnym. Brak zaufania jest znaczny zwłaszcza w grupie osób transgenderycznych.

Prawników potrzebujš też, a może przede wszystkim ostatnimi czasy, migranci ubiegajšcy się o azyl w Szwecji ze względu na swojš nieheteroseksulnš orientację lub tożsamoœć płciowš. Zgodnie z konwencjš genewskš, z powodu ryzyka przeœladowań, kary więzienia, a nawet œmierci w kraju pochodzenia, majš oni prawo do ubiegania się o ochronę.

W czasach jednak zaostrzenia polityki imigracyjnej Szwecji prawo do azylu nie jest już takš oczywistoœciš dla społecznoœci LGBT. Szwecja co prawda cieszy się bardzo dobrš reputacjš, jeżeli chodzi o prawa dla osób homoseksualnych, biseksualnych i transgenderycznych, jednak zdaniem Silas Aliki pozostaje jeszcze sporo pracy. Poza tym wprowadzony przez państwo system tymczasowych wiz rzuca się cieniem na sytuację mniejszoœci seksualnych i coraz więcej osób z tej grupy ubiegajšcych się o stały pobyt otrzymuje odmowę. Dzieje się tak, choć Urzšd Migracyjny zatrudnił specjalistów ds. mniejszoœci LGBT i szkoli swoich pracowników. Krajowe Stowarzyszenie na rzecz osób homoseksualnych, biseksualnych i transgenderycznych ocenia, że dostać teraz azyl to trochę jak wygrać los na loterii. Sprawa rozbija się o wiarygodnoœć. Wielu imigrantów nie potrafi uprawdopodobnić swojego homoseksualizmu lub swojej tożsamoœci płciowej przed pracownikami z Urzędu Migracyjnego i Sšdem Migracyjnym.

Musisz być wiarygodnš lesbijkš, gejem lub transosobš – tłumaczy szwedzkiemu radiu Silas Aliki. Jeżeli podstawš azylu ma być seksualna orientacja lub tożsamoœć i trzeba przekazać swojš narrację, która może wywoływać strach w rozmowie z urzędnikiem lub tłumaczem, to dobry prawnik, który zna problematykę LGTB, sprawia, że osoba ubiegajšca się o status ochrony, czuje się bezpiecznie. W ten sposób broni swoich praw w odpowiedni sposób.

Często bowiem decyzje o azylu opierajš się na stereotypach i przesšdach zawartych w pytaniach o np. sposobie zachowania osób homoseksualnych. Może być tak, że imigrant, który złożył wniosek o azyl, mówi, że nie czuje wstydu z powodu swojej orientacji, i wówczas jego podanie zostaje odrzucone. Referent z Urzędu Migracyjnego wychodzi bowiem z założenia, że wszyscy z grup LGTB muszš mieć poczucie wstydu, należšc do tej mniejszoœci.W efekcie motywacja odrzucenia wniosku o azyl jest dosyć absurdalna.

Z organizacjš walczšcš o prawa mniejszoœci kontaktuje się rocznie ok. 250 azylantów. Pochodzš ze Œrodkowego Wschodu, Ugandy, Nigerii, Ghany i ostatnio coraz częœciej wnioski o prawo ochrony składajš przybysze z Rosji i Syrii.

Założycielka firmy prawnej mówi też o sytuacji osób transgenderycznych w Szwecji. Jeszcze do 2013 r. osoby, które poddawały się operacyjnej korekcie płci, musiały zgodzić się na przymusowš sterylizację (za co przyznawane jest im finansowe zadoœćuczynienie). Zerwanie z myœleniem o osobach LGBT jako obywatelech drugiej klasy wymagało wielu lat pracy. I jeszcze do 1979 r. homoseksualizm traktowano jako psychiczne zaburzenie.

Teraz Silas Aliki chce przyczynić się także do poszerzenia wiedzy, jak osoby LGBT mogš zachować swoje prawa w procedurze azylowej. Kancelaria prowadzi już wykłady dla prawników.

I sadzę, że Silas Aliki, zaczynajšc działalnoœć, miała dobry pomysł i że kancelarii nigdy nie zabraknie klientów. Uważam też, że przyszła pora na dalsze innowacje: założenie kancelarii specjalizujšcej się w sprawach narodowych mniejszoœci etnicznych kraju. Dla Samów, Żydów, Romów, Szwedofinów i mieszkańców Doliny Torne. Albo dla każdej mniejszoœci osobno. Dlaczego nie.

Autorka jest dziennikarkš, wieloletniš korespondentkš „Rzeczpospolitej" w Szwecji

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL