Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o prawie

Ostre kary za grożenie politykowi nabiciem na pal

Adobe Stock
Zgwałcenie posła, zdetonowanie ładunków wybuchowych pod samochodami członków Szwedzkich Demokratów, włamanie się do domu socjaldemokratycznej polityczki z Västerbotten i pobicie jej, posty na Facebooku z groŸbami nabicia na pal i pokrojenia na kawałki deputowanej Lewicy. GroŸby i przemoc wobec polityków eskalujš. Dlatego kary za przestępstwa wobec polityków zwišzane z wykonywaniem przez nich profesji majš być zoastrzone.

Z raportu Rady Prewencji Przestępstw (RPP) wynika, że przemoc wobec polityków w cišgu lat 2012–2016 wzrosła z 20 na 25 proc. Najbardziej zagrożeni sš posłowie. Padajš ofiarš gróŸb i molestowania znacznie częœciej niż radni i członkowie samorzšdów terytorialnych.

Jednak tylko 20 proc. polityków informuje policję o szykanach, choć ugrupowania upominajš, by je zgłaszać. Częœciej posłowie opowiadajš o incydencie osobie dpowiedzialnej za bezpieczeństwo w partii.

Najpowszechniejszš formš ataków sš groŸby na forach społecznoœciowych. Kobiety sš narażone na nie bardziej niż mężczyŸni. Jeżeli występuje jakaœ forma napaœci fizycznej, to często popchnięcie. 1, 3 proc. polityków mówi, że znalazło się w podobnej sytuacji. Zdarzały się uderzenia, kopnięcia, przemoc z broniš. Tu najbardziej zagrożeni sš mężczyŸni. Kilka miesięcy temu doszło również do gwałtu na polityku gminnym Lewicy w Dalarna. Mężczyzna groził politykowi nożem, obrzucajšc go inwektywami „zdrajca" i „lewicowe kobiece genitalia".

Grożenie przemocš politykom może ich zniechęcać do angażowania się w kontrowersyjne kwestie i wypowiedzenia się w wywołujšcych emocje debatach. Prawie co czwarty działacz, który został narażony na atak lub się go obawia, mówi, że groŸby rzucajš się cieniem na jego pracę. Aż 44 proc. tych, którzy padli ofiarš napaœci, twierdzi, że zmienia zachowanie wskutek gróŸb. Niektórzy posłowie np. nie wybierajš tego samego wyjœcia z pracy. I tej samej drogi do domu. Zaopatrujš się też w alarm.

Z raportu jednoczeœnie wynika, że wielu polityków liczy się z tym, że ryzyko przemocy wpisane jest w ich misję. Trochę trzeba umieć znieœć – mówiš. Nie wierzš też, że zgłoszenie na policję coœ da.

Przed takš postawš ostrzegała już kilka lat temu Mona Sahlin, była liderka socjaldemokratów, była minister demokracji i była narodowa koordynator zwalczania ekstremizmu akceptujšcego przemoc. Zdaniem wielu osób – mówiła – słowa np. nienawiœci i groŸby w sieci nie sš czymœ strasznym. Akceptowanie tego jednak przyczynia się do legitymizowania przemocy i sprawia, że przesuwajš się granice tolerancji. Ułatwia to przejœcie od przemocy werbalnej do fizycznej. Z tego względu Sahlin dziwi się niektórym, że zareagowali œmiechem, gdy lider Szwedzkich Demokratów dostał tortem w twarz. Kobieta, która się na to poważyła, broniła się, że chciała wystšpić przeciwko rasizmowi i neonazizmowi i sprowokować debatę. Rzucać czymœ w czyjšœ twarz to wyœwiadczanie demokracji niedŸwiedziej przysługi – upominała Mona Sahlin. Sama padła ofiarš wielu aktów nienawiœci i gróŸb pozbawienia życia. Została też napadnięta. Dostawała pocztę z odchodami ludzkimi.

W publicystycznym programie telewizyjnym z serii „Uppdrag granskning" Mona Sahlin mówiła, że wczeœniej partia radziła nie rozpowiadać o groŸbach, bo to tylko pogorszy sytuację. Na poczštku podporzšdkowała się zaleceniom. Potem zmieniła strategię, majšc œwiadomoœć, że inne zagrożone osoby dostrzegš, że nie sš osamotnione.

Innym politykiem, który wystšpił w programie, jest Rossana Dinamarca, feministyczna rzeczniczka Lewicy. Grożono jej, od kiedy była nastolatkš. Przestała zgłaszać szykany policji po rozmowie telefonicznej w œrodku nocy, gdy była aktywistkš młodzieżówki Lewicy w Trollhättan. W słuchawce ktoœ groził jej, że wejdzie do jej domu i jš zgwałci kijem basebolowym. Kilka lat temu jednak po obejrzeniu programu o nienawiœci w sieci zaczęła zgłšszać różne incydenty policji i mówić otwarcie o tym, że np. dostała zdjęcia z odciętymi przez ISIS głowami. Do tej pory dwie osoby zostały skazane za szykany. Jednego mężczyznę skazano na trzy miesišce więzienia za seksualne molestowanie w formie rozmów telefonicznych i esemesów. Kobietę skierowano na leczenie w klinice psychiatrycznej za grożenie politykom na Facebooku.

Od co najmniej dekady w Szwecji dyskutuje się o zaostrzeniu sankcji za groŸby i przemoc wobec polityków, ponieważ podważajš demokrację. Do tej pory ministrowie sprawiedliwoœci nie chcieli się tego podjšć, nie widzšc takiej potrzeby. W końcu minister sprawiedliwoœci Morgan Johansson zapowiedział zaostrzenie kar za przestępstwa wobec polityków zwišzane z wykonywaniem przez nich profesji. Także wykroczenia wobec najbliższych politykom osób będš podlegały karze, jeżeli czyn miał wywrzeć nacisk na politycznš misję.

- Autorka jest dziennikarkš, wieloletniš korespondentkš „Rzeczpospolitej" w Szwecji

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL