Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Applebaum: Trolle nakręcajš nienawiść w rosyjskim interesie

Fotorzepa, Jerzy Dudek
- Moskwa do dziœ nie chce mówić o głodzie na Ukrainie i przyznać, co się wtedy stało – mówi publicystka Anne Applebaum

Rzeczpospolita: Co się wydarzyło na Ukrainie między 1914 a 1934 rokiem?

Anne Applebaum, dziennikarka, laureatka nagrody Pulitzera: To jest długi okres. Była rewolucja rosyjska, a była też w tym samym czasie rewolucja ukraińska – liberalna, na poczštku nacjonalistyczna. Oni chcieli stworzyć własne państwo, to była rewolucja niepodległoœciowa. W 1933 roku był już koniec tej ery, tzn. Stalin wprowadził głód, planowany, zorganizowany, który miał na celu zniszczenie każdej resztki pamięci o niepodległej Ukrainie.

Czyli najpierw wzišł się za elity, a póŸniej za rolników?

Tak naprawdę najpierw za rolników, a potem za elity. Rolnicy byli zniszczeni przez głód, a w tym samym czasie, w latach 1933–1934 elity, tzn. lekarze, artyœci, historycy, politycy, nawet komuniœci ukraińscy też byli niszczeni przez masowe areszty i przeœladowania.

Tym był właœnie Hołodomor?

To jest ich słowo, to jest słowo okreœlajšce głód.

Pani opisuje w nowej ksišżce ten czas, głównie zimę z lat 1932/1933.

Zaczynam od rewolucji, ale w 1932 roku Ukraina, cały Zwišzek Radziecki znalazły się w chaosie – prowadzona była kolektywizacja i to była klęska straszna, zdezorganizowanie na wsi, brak żywnoœci itd. W 1932 roku Stalin mógł zmienić tę politykę – jakoœ ludziom pomóc, zamiast rekwirować zboże. I zdecydował, żeby zmienić politykę na bardziej ostrš. Głód był gorszy, niż musiał być. Organizowane były grupy aktywistów, częœciowo pochodzšcych z Moskwy i z Charkowa, częœciowo lokalnych ludzi, którzy jeŸdzili po wsiach od jednego domu do drugiego i zabierali żywnoœć – wszystko, nie tylko zboże, ale i warzywa, krowy...

Nie było żadnych sił ukraińskich, które by się były w stanie temu przeciwstawiać?

Wtedy już nie. Były już zniszczone przez kilkuletniš walkę. Trzeba pamiętać, że po kolektywizacji na Ukrainie były małe powstania w różnych miastach, byli rozstrzeliwani ludzie z partii i był bunt chłopski w latach 1930–1931. To była jedna z tych przyczyn, dlaczego w 1933 roku Stalin zdecydował się „rozwišzać sytuację" i zamordować ludzi. Celem nie byli konkretnie chłopi, ale to, by zabić pomysł narodu ukraińskiego, żeby zabić myœl o niezależnej, niepodległej Ukrainie. O to chodziło.

A jak œwiat na to reagował?

Œwiat nie reagował, tuszowano to. Kompletnie zabroniono o tym mówić, Stalin sam nigdy nie mówił o tym publicznie, nawet spis ludnoœci, oficjalne statystyki Zwišzku Radzieckiego były zmieniane, żeby ukrywać to, co się stało. Była też duża presja na dziennikarzy zagranicznych, którzy wtedy byli w Moskwie, z jednym słynnym wyjštkiem (był nim Walijczyk Gareth Jones – przyp. red.). Jeden czy dwóch nawet pomogło Stalinowi: mówili, że nie ma głodu.

Nagle znikajš trzy miliony ludzi, a œwiat milczy?

Trzeba pamiętać, jaki to był œwiat. Przecież nie było internetu. To był moment, kiedy do władzy doszedł Hitler. Dużo ludzi na Zachodzie, np. w Polsce, wiedziało o głodzie, ale uznano, że może to nie jest czas, by się kłócić ze Stalinem.

Pani dotarła do różnych materiałów, które wczeœniej nie były upubliczniane. Polska nie ma teraz najlepszych stosunków z Ukrainš. Łatwo było o tym rozmawiać?

Ukraina ma w tej chwili jeden z najbardziej otwartych systemów archiwalnych w Europie. Miałam bardzo dużš pomoc ze strony ukraińskich historyków. Nie z rzšdu, bo rzšd mi nie pomógł specjalnie, ale jak była promocja ksišżki w Kijowie miesišc temu, prezydent Ukrainy Petro Poroszenko sam chciał się ze mnš spotkać, żeby o tym rozmawiać. Mam poczucie, że oni się cieszyli, że ktoœ o tym pisze.

Wcišż nie wiemy wszystkiego o zbrodniach Stalina?

Już wiemy. Sš szczegóły, o których nie wiemy i konkretne losy konkretnych ludzi, o których nie wiemy. W latach 90. ubiegłego wieku archiwa w Rosji też były otwarte. Ja wtedy pisałam np. ksišżkę o Gułagu, o stalinizacji Polski i wschodniej Europy. Wydaje mi się, że mniej więcej już wiemy, jak to wyglšdało.

Jak Rosjanie podchodzš do pani publikacji? Nie czujš się odpowiedzialni za to, co się wtedy działo?

Gorzej. Oni do dziœ nie chcš mówić o głodzie: „nie ma mowy, tego nie było, to jest fałszywe". Oni traktujš wszystko na temat tych zbrodni trochę tak, jak kiedyœ prawdę o Katyniu w Polsce.

Rosja w dalszym cišgu nie rozliczyła się ze zbrodni Stalina?

W Rosji historia znów jest upolityczniona i używana do konkretnych celów. Putin chce zrobić z Rosji kraj imperialny, który ma wpływ na œwiecie, więc wybiera różne momenty w historii rosyjskiej i ich używa do dzisiejszej propagandy. Dużo się mówi np. w tej chwili o 1945 roku – „kiedy wygraliœmy wojnę". Oni chcš o tym rozmawiać, a nie np. o Gułagu czy o głodzie na Ukrainie.

Nie zrezygnowano z marzeń o powrocie Ukrainy w objęcia Rosji?

Putin myœlał, że może podzielić Ukrainę. I że ludzie na Ukrainie, którzy mówiš po rosyjsku, to sš Rosjanie. Ale to był błšd. Okazało się, że Ukraina jest po prostu krajem dwujęzycznym, i ci na Wschodzie nie wszyscy chcieli być w Rosji albo być w takim dziwnym państwie, takim prorosyjskim, w połowie ukraińskim. Na razie Putinowi na Ukrainie się nie udało. Udało mu się za to wypromować ekstremistyczne grupy antyeuropejskie w całej Europie.

Czy Ukraina nie roztrwania pomarańczowej rewolucji, tego czasu wolnoœci, kiedy mogło im się udać rzeczywiœcie tworzyć taki kraj jak Polska, kraj, który dšży do wejœcia do UE?

Nadal główny nurt na Ukrainie jest proeuropejski. To, co widzieliœmy w 2014 roku, młodzi ludzie na Majdanie z flagami Unii Europejskiej, ten nurt w tej chwili jest mainstreamem i mam nadzieję, że on zwycięży.

Relacje Polski z Ukrainš nie sš najlepsze. Dzieli nas historia.

Ale to jest ciekawy moment. Trzy lata temu nie było tego konfliktu o historię. A dzisiaj raptem jest. I widzę, że po obu stronach działajš trolle internetowe i ludzie „pompujš" tę nienawiœć, rozmowy o historii, o rzeczach, które się wydarzyły 60 lat temu. W czyim to jest interesie? To jest rosyjski interes. I albo to ludzie robiš celowo, bo chcš zniszczyć te relacje, albo to jest głupota. Nie wiem.

Rosja wpłynęła na wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych?

Jeżeli sšdzimy, że te zhakowane e-maile Hillary Clinton (ujawnione w czasie trwania kampanii wyborczej – przyp. red.) miały wpływ na głosowanie, to myœlę, że możemy mówić, że tak. Było promowanie różnych sloganów ekstremalnych przez Facebooka i na Twitterze, ale myœlę, że te zhakowane materiały miały znaczenie.

Czy Rosja może ingerować w wybory w Polsce?

A pan jest pewny, że oni nie ingerowali do dzisiaj?

A myœli pani, że ingerowali w wybory parlamentarne?

Ale co znaczy słowo „ingerencja"? Mieliœcie np. ministra obrony narodowej, który był otoczony przez ludzi, którzy majš dziwne zwišzki z Rosjš. Co to jest, jeœli nie ingerencja?

To mógł być celowy wpływ Rosjan?

Jak pan sšdzi? Jest cała ksišżka napisana o tym, jakie dziwne zwišzki Macierewicz ma z Rosjanami. I to jest ktoœ, kto funkcjonuje w polityce w Polsce od wielu lat. To nigdy nie było badane przez rzšd. I on funkcjonuje do dzisiaj – tzn. nie jest już w rzšdzie, ale jest w partii. Ingerencja w wybory nie musi być wcale w czasie samych wyborów. To, co Rosja robi, co robi w każdym kraju europejskim, to jest promowanie ekstremalnych ludzi i ekstremalnych opinii. Robiš to w Niemczech, we Francji – pomagajš Marine Le Pen. Jeżeli robiš to wszędzie, to czy niemożliwe jest, że dzieje się to także w Polsce? Że tu jest „strefa bez ingerencji rosyjskiej"?

oprac. Jakub Mikulski

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL