Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Zróbmy to, co Niemcy, tylko lepiej

AFP
Gdzie sš sojusznicy?

Bóle, w jakich rodzi się koalicja rzšdowa, pokazujš, jak osłabła pozycja Niemiec w Europie. Dziœ to nie Berlin, ale Paryż wyznacza unijne mody i nie jest to dobra wiadomoœć. Polska potrzebuje bowiem silnych Niemiec, które sš liderem Unii, choć nie jej panem. Wraz z ich słabnięciem marnieje także wschodnie skrzydło UE, czyli my. Może zatem warto zakopać urazy i spojrzeć na Berlin z troskš.

Powinno nam zależeć na Niemczech z czterech powodów: geopolitycznego, obronnego, politycznego i gospodarczego. Tymczasem wyglšda na to, że przestało zależeć. Nie chodzi tu o chwilowe przepychanki, ale o strategicznš nieufnoœć wobec Niemiec.

To droga donikšd. Polska jest za słaba, by zbudować sojusz skupiony wokół nas. Gdyby nawet Trójmorze stało się solidarnym blokiem, jego łšczne PKB to ledwie jedna trzecia PKB Niemiec, a suma „trójmorskich” wydatków militarnych to połowa budżetu obronnego Niemiec.

Państwa potencjalnego aliansu prowadzš różne polityki i majš rozbieżne interesy, trzeba więc zakładać, że Polska będzie budować swojš pozycję samodzielnie, nie zaœ w oparciu o sojusz trzech mórz.

Niemcy nie sš wrogie Polsce. To nie one, ale Francja chce zmienić UE w kierunku niekorzystnym dla Polski. To nie Niemcy, lecz Francja jest liderem budowy europejskiej obrony, która może osłabić NATO. Nie one, ale Włochy i Węgry prš do normalizacji stosunków z Rosjš i usankcjonowania de facto aneksji Krymu. Ponadto, po brexicie Niemcy będš jedynš potęgš Unii, która opowiada się za korzystnym dla Polski wolnym rynkiem, a nie protekcjonizmem preferowanym przez Francję i Włochy.

Spoœród mocarstw europejskich tylko one uzależniły swój rozwój od wymiany handlowej z Europš Œrodkowš, zatem nie mogš pozostawić jej samej sobie. Wreszcie, w wymiarze fundamentalnym, Polska jest dla Niemiec buforem bezpieczeństwa na wschodzie, one zaœ dla nas głębiš strategicznš w razie ataku rosyjskiego.

Dlaczego więc tak iskrzy między Warszawš a Berlinem? U nas strategiczna nieufnoœć wobec Niemiec jest pochodnš konceptu „wstawania z kolan”. Ma on jednak poważnš lukę w postaci nieliczenia się z faktami; choćby z tym, że do tego, aby być decyzyjnym podmiotem polityki europejskiej, trzeba mieć stosowne zasoby. Militarne, polityczne, ale przede wszystkim gospodarcze. Niestety, nie możemy równać się pod tym względem z wielkimi Europy – Niemcami, Francjš Wielkš Brytania i Włochami. Nie mamy wystarczajšcej mocy także jako Trójmorze.

W tych warunkach jedyne rozsšdne wstawanie z kolan to budowanie własnej siły gospodarczej, militarnej i politycznej. Potrzebujemy jednak do tego czasu i podpory najpotężniejszej gospodarki Europy, czyli Niemiec. Buńczuczne hasła i gesty oraz egzotyczne alianse nie uczyniš z nas gracza dużego formatu, staniemy się nim tylko poprzez rozwój ekonomiczny. Niemcy wstały niegdyœ z kolan pod osłonš potęgi USA, nie walczyły jednak z tš dominacjš, ale jš wykorzystały do swoich celów. My wcišż mamy aż dwie podpory, militarnš USA i gospodarczo-politycznš Niemiec. Zróbmy to samo co Niemcy, ale lepiej.

Autor jest dyrektorem ds. strategii Warsaw Enterprise Institute. Artykuł oddaje
jego prywatne poglšdy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL