Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Kolanko: Rezydenci to niejedyny problem rzšdu

AFP
Pierwsze miesišce rzšdów nowego premiera i burza wokół ustawy o IPN pokazały, że Mateuszowi Morawieckiemu będzie trudniej, niż się wydawało.

Sukces ministra Łukasza Szumowskiego i zawarcie porozumienia z lekarzami rezydentami to pierwsze realne osišgnięcie rzšdu Morawieckiego niemal dokładnie dwa miesišce po zaprzysiężeniu i miesišc po rekonstrukcji. Ale łatwo nie jest, bo liczne wyzwania pozostajš.

Najlepiej pokazuje to chaos wokół ustawy o IPN, a także kolejne zamieszanie z posadami w spółkach Skarbu Państwa czy sprawa wysokich premii dla członków rzšdu. Mimo to sondaże dla obozu władzy pozostajš korzystne. Z tym że samouspokojenie wysokimi notowaniami bywa zwykle zabójcze.

Negocjacje z rezydentami i podpisane porozumienie pokazujš, że postawienie na nowych ludzi, którzy w inny sposób podchodzš do istniejšcych problemów, zaczęło się opłacać. Jeden z frontów udało się zamknšć, chociaż w służbie zdrowia pozostajš liczne problemy, o czym premier Morawiecki mówił w exposé.

W nieco podobny sposób swoje urzędowanie rozpoczšł nowy szef MSZ Jacek Czaputowicz, który systematycznie prowadzi „ofensywę uœmiechu" w Brukseli i innych europejskich salonach. Minister Mariusz Błaszczak ruszył ze zmianami w MON i w relacjach z prezydentem, które mogš przynieœć odblokowanie potrzebnych w armii awansów generalskich oraz przyjęcie kompleksowej reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Ale ani w jednej, ani drugiej w sferze na szybki polityczny sukces nie ma co liczyć. Zwłaszcza jeœli chodzi o programy modernizacji armii czy naprawienie relacji z Brukselš w zakresie praworzšdnoœci. Choć decydenci z Komisji Europejskiej z pewnoœciš doceniajš nowy styl, który prezentuje szef MSZ, to na horyzoncie nie widać dużych zmian polityki, które mogłyby naprawić te relacje.

Jednym z powodów, dla których przeprowadzono proces rekonstrukcji rzšdu, było usprawnienie procesu decyzyjnego. Tymczasem największy kryzys gabinetu Morawieckiego – wywołany ustawš o IPN – pokazał, że nadal pozostawia on wiele do życzenia. Rzšd był kompletnie zaskoczony konsekwencjami przyjęcia ustawy w Sejmie, a przecież ktoœ musiał podjšć decyzję dotyczšcš wycišgnięcia ustawy z sejmowej zamrażarki. Teraz Mateusz Morawiecki musi niespodziewanie toczyć starcie o polskš historię. To zaœ odwraca uwagę od innych kwestii. Nadal na przykład nie ma obsadzonego stanowiska ministra cyfryzacji, a w exposé informatyzacja służby zdrowia była jednym z priorytetów. Dla obozu rzšdzšcego i Jarosława Kaczyńskiego absolutnym priorytetem wewnętrznym ma być przyspieszenie realizacji programu Mieszkanie+. Z tego Mateusz Morawiecki i jego ekipa będš dopiero rozliczani. Ponadto w tym roku największš zmianš legislacyjnš będzie reforma szkolnictwa wyższego wicepremiera Jarosława Gowina. Pierwsze dwa miesišce od objęcia urzędu pokazujš, że Morawieckiemu może być dużo trudniej, niż się to wczeœniej wydawało. A na pewno trudno będzie budować wyraŸne przesłanie, które konkretnie pokaże, co jest celem rzšdu i co będzie się zmieniać dla obywateli.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL