Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Kempa proponuje "odwrócone korytarze humanitarne"

Fotorzepa, Jerzy Dudek
– Remedium na niejasnš koncepcję korytarzy jest to, co nazywam odwróconym korytarzem humanitarnym, czyli pomoc niesiona ofiarom konfliktów na miejscu, w rejonach konfliktów i krajach oœciennych, gdzie przebywajš uchodŸcy - mówi w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" Beata Kempa, minister ds. pomocy humanitarnej.

Kempa podkreœla, że Polska "ma ambicje na wskazywanie członkom UE alternatywnych przykładów i dobrych praktyk" w kwestii pomocy uchodŸcom. Dodaje, że chodzi przede wszystkim "o alternatywy do rozwišzania przymusowej relokacji uchodŸców" - w tym kontekœcie wskazuje "udzielanie pomocy (uchodŸcom) na miejscu". - Nie zgadzamy się na przymusowš relokacje - podkreœla.

Pytana o korytarze humanitarne (chodzi o możliwoœć tymczasowego sprowadzenia osób, które przechodziłyby leczenie w Polsce) minister Kempa zwraca uwagę, że "nikt nie zdefiniował, co miałoby być czynione w ramach korytarzy". - Pomysł nie jest precyzyjnie opisany. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak przeprowadzić dany projekt, żeby nie wyrzšdzić komuœ krzywdy - dodaje.

Jednoczeœnie Kempa proponuje "odwrócone korytarze humanitarne, czyli pomoc niesionš ofiarom konfliktów na miejscu, w rejonach konfliktów i krajach oœciennych". - Z moich rozmów z uchodŸcami w Libanie, szczególnie z kobietami, wynika, że priorytetem jest dla nich powrót z dziećmi do swojego kraju. Podstawowym problemem jest zapewnienie im pomocy medycznej, a dzieciom cišgłoœci edukacji - dodaje.

Mówišc o kryzysie migracyjnym trwajšcym od 2015 roku Kempa podkreœla, że "ktoœ tych ludzi zainspirował, ktoœ ich tu zaprosił". - Kraje, które tak nakreœliły swojš politykę migracyjnš, nie mogš teraz jej ciężaru przerzucać na Polskę, bo Polska pomaga na zewnštrz - dodaje. 

Kempa ostrzega też, że "jeżeli UE będzie nadal prowadzić błędnš politykę, islam jest w stanie narzucić Europie swój porzšdek i filozofię". - Wszyscy jesteœmy równi, szanujemy muzułmanów, ale oni muszš przestrzegać naszych wartoœci - dodaje minister ds. pomocy humanitarnej

ródło: Nasz Dziennik

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL