Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Rzšd zrefunduje medycznš marihuanę

123RF
Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o pełnej refundacji importu docelowego leków zawierajšcych leczniczš marihuanę.

Jak ustaliła "Rzeczpospolita" od zeszłego pištku możliwa jest pełna refundacja importu docelowego leków zawierajšcych leczniczš marihuanę. Oznacza to, że pacjenci, którzy za całš terapię z wykorzystaniem tego typu leków płacš obecnie kilka tysięcy złotych, od teraz zapłacš znacznie mniej.

Ministerstwo Zdrowia po skierowaniu pytań przez „Rzeczpospolitš” nieoficjalnie przyznaje, że taka decyzja rzeczywiœcie została podjęta. Oficjalnie słyszymy, że w najbliższym czasie wydany zostanie komunikat, w którym zostanš przedstawione szczegóły decyzji o refundacji leków zawierajšcych leczniczš marihuanę.

To zaskakujšca, ale bardzo ważna i pozytywna decyzja obecnego rzšdu – twierdzš eksperci, z którymi rozmawiała „Rzeczpospolita”. - Dzięki niej wielu pacjentów będzie mogło bez ponoszenia ogromnych kosztów podjšć lub kontynuować terapię na bazie leków zawierajšcych leczniczš marihuanę – ocenia neurolog dr Marek Bachański.

Bachański, który w paŸdzierniku 2015 roku stracił pracę w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, ponieważ leczył małych pacjentów z padaczkš, wykorzystujšc do tego medycznš marihuanę podkreœlił, że ta decyzja pomoże także innym lekarzom przełamać się w stosowaniu tych leków.

Pozytywnie o decyzji ministerstwa zdrowia wypowiadajš się także politycy - choćby wiceminister sprawiedliwoœci Patryk Jaki, który w poprzedniej kadencji Sejmu przygotował projekt ustawy legalizujšcy marihuanę do celów leczniczych. Jak podkreœlił decyzja ta tak naprawdę potwierdza i legitymizuje legalne stosowanie tych leków, które pomimo iż były obecnie dopuszczone do użytku,  to jednak ich przepisywanie pacjentom przez lekarzy było przez œrodowisko i media doœć stygmatyzujšce.


- Skorzystajš na tej bardzo dobrej decyzji ministerstwa zdrowia przede wszystkim pacjenci, w tym chore dzieci – przekonuje Jaki, który od lat wspiera lekarzy stosujšcych tego typu leki.

W Polsce od 2012 r. dopuszczono do użytku trzy rodzaje leków: Bediol, Bedrocan i Sativex. Dwa pierwsze z nich sš wykorzystywane do leczenia padaczki lekoopornej u dzieci, zaœ ostatni przyjmujš pacjenci chorujšcy na stwardnienie rozsiane, któremu towarzyszy dolegliwa sztywnoœć mięœni.

Bediol i Bedrocan sprowadzane sš z Holandii w drodze importu docelowego (dla konkretnego pacjenta), zaœ Sativex, od końca 2012 r., został w Polsce dopuszczony do sprzedaży, w zwišzku z tym nie ma już koniecznoœci importu docelowego. Problemem jest jednak cena jednego opakowania, która przekracza kwotę 2,5 tys zł.

Procedura importu docelowego stosowana jest w celu sprowadzenia leku z zagranicy dla konkretnego pacjenta. Import realizowany jest na podstawie szczegółowych i zweryfikowanych zaleceń lekarza. Wniosek powinien być potwierdzony przez konsultanta wojewódzkiego lub krajowego z danej dziedziny, a następnie jest kierowany do akceptacji ministra zdrowia. Po wydaniu zezwolenia na sprowadzenie leku lekarz może wypisać receptę.

Więcej w tabletowym wydaniu "Rzeczpospolitej" o 21 oraz w jutrzejszej gazecie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL