Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

#RZECZoBIZNESIE: Anna Wicha: System edukacji żyje w oderwaniu od potrzeb biznesu

tv.rp.pl
Tracimy szansę na stawanie się coraz bardziej konkurencyjnš gospodarkš – mówi Anna Wicha, dyrektor generalny Adecco Poland, goœć programu Marcina Piaseckiego.

Raport Global Talent Competitiveness Index 2018 przygotowany przez Adecco dotyczy kwestii atrakcyjnoœci dla rozwoju i pozyskiwania utalentowanych pracowników. Przebadano 119 krajów, Polska spadła o jedno miejsce, na pozycję 39.

- Nie powinniœmy się z tego cieszyć. To miejsce pokazuje, że nie jesteœmy szczególnie atrakcyjni – mówiła Wicha.

Zaznaczyła, że raport trzeba rozebrać na 3 częœci. - W obszarze kreowania talentów jesteœmy najwyżej. Natomiast parametry odnoszšce się do ich rozwijania i przycišgania wypadajš gorzej. W parametrze „zapewnienie warunków do rozwoju" straciliœmy najwięcej, spadliœmy aż o 9 miejsc – tłumaczyła goœć.

Podkreœliła, że w tym obszarze polityka rzšdu nie jest specjalnie przyjazna biznesowi. - Zmiany w kodeksie pracy idš w kierunku bezpieczeństwa socjalnego, a nie wspierania elastycznoœci - oceniła Wicha.

Mamy niskie bezrobocie, ale nie mamy pracowników do pracy. - Wynika to z faktu, że nie promujemy innowacyjnej gospodarki. Nie mamy programów, które wspierajš współpracę publiczno prywatnš w tym zakresie. System edukacji żyje w oderwaniu od potrzeb biznesu. Uczymy ludzi kompetencji twardych, które znajdujš zastosowanie dzisiaj. Jednak przy zmieniajšcych się systemach produkcji one nie znajdujš zastosowania jutro. Powinniœmy uczyć zdolnoœci do zmieniania się, akceptowalnoœci pracy w zespole i uczenia się przez całe życie – tłumaczyła goœć.

Pod względem przygotowania talentów jesteœmy na 29. miejscu, ale na 62. pod względem tego, czy one się rozwijajš przez całe życie. I aż na 100. miejscu pod względem instytucji, które wspierajš tego typu rozwój pracowników.

Estonia zajęła w raporcie 22. miejsce. - Estonia ma lepszy system edukacji i elastyczniej promuje przedsiębiorców oraz wspiera innowacyjnoœć - zaznaczyła Wicha.

Dużo mówi się o współpracy œwiata biznesu i nauki. - Od lat widzimy, że nie ma właœciciela tego problemu. Ani ministerstwo edukacji, ani ministerstwo pracy, ani ministerstwo rozwoju nie czuje się właœcicielem tego problemu. Te działania powinny być realizowane na styku tych instytucji. Nie ma w tej chwili z kim rozmawiać – oceniła goœć.

- Po częœci dzieje się to przez instytucje rzšdowe, które punktowo wspierajš startupy. Nie ma jednak narodowego programu wspierania innowacyjnoœci – dodała.

Wicha zaznaczyła, że tracimy szansę na stawanie się coraz bardziej konkurencyjnš gospodarkš. - Tracimy młode talenty, ludzie cały czas wyjeżdżajš. Za chwilę przestaniemy być krajem taniej siły roboczej. Nie będziemy mogli konkurować niskimi zarobkami z innymi krajami – prognozowała.

- Musimy zaczšć wykorzystywać nasz potencjał kreowania talentów – dodała.

Podkreœliła, że trzeba wysłuchać biznesu w sprawie zmian w systemie edukacji. - To musi być zrobione prędzej czy póŸniej – mówiła.

Druga rzecz to elastyczny i łatwy do interpretacji system wsparcia biznesowego, jak podatki, ułatwienia czy ulgi.

- Ważne jest też partnerstwo publiczno-prywatne, wykorzystanie wszelakich instytucji, żeby dać łatwiejszy dostęp do elastycznych form zatrudnienia czy szkoleń – tłumaczyła.

Wicha podkreœliła, że jeżeli chcemy być atrakcyjnš gospodarkš i przycišgać inwestorów oraz najlepszych ludzi do pracy, to 39. miejsce nie powinno być dla nas satysfakcjonujšce. Powinniœmy mierzyć przynajmniej w pierwszš 15.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL