Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Rynek pracy: pracodawcom brakuje pracowników

Bloomberg
Liczba wolnych miejsc pracy na koniec II kwartału wynosiła 122 tys., o 29,4 proc. więcej, niż przed rokiem.

W samym II kwartale w polskiej gospodarce (w podmiotach zatrudniajšcych co najmniej jednš osobę) utworzono 165 tys. nowych miejsc pracy, z czego blisko 25 tys. nie zostało obsadzonych.

W porównaniu do II kwartału 2016 r., liczba utworzonych w minionym kwartale miejsc pracy wzrosła o 3,6 proc. Jednoczeœnie o 11,6 proc. rok do roku zmalała liczba zlikwidowanych miejsc pracy. Wyniosła 60,9 tys.

Zdecydowana większoœć wolnych miejsc pracy przypada na sektor prywatny (90 proc.). Na koniec II kwartału najwięcej wakatów było w przemyœle przetwórczym (32,2 tys.), budownictwie (18,9 tys.) oraz handlu (18,4 proc.).

Najwięcej wakatów było w województwach mazowieckim (27,9 tys.), œlšskim (14,4 tys.) oraz wielkopolskim (13,7 tys.) i dolnoœlšskim (13,3 tys.).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL