Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Alimenty natychmiastowe - 460 zł na dziecko; prokurator pomoże w rozwodzie

Adobe Stock
Resort sprawiedliwoœci szykuje procedurę szybkiego uzyskiwania przez wychowujšcych dzieci zryczałtowanych alimentów. Ma to usprawnić ich dochodzenie i odcišżyć sšdy oraz obniżyć koszt tych postępowań.

Wstępnie proponuje się, aby przy jednym dziecku ujednolicić te ryczałtowe alimenty na poziomie 460 zł, przy dwójce dzieci – po 420 zł na dziecko, a przy trójce i większej liczbie – po 380 zł na dziecko.

Będš one niższe od œrednio zasšdzanych, ale wiele z nich jest oczywiœcie niższych od œredniej.

Jednoczeœnie alimenty majš być zasšdzane niemal od ręki, jeœli tylko żšdanie nie będzie zupełnie wydumane; nakazu nie wydaje się na œlepo. Ten ryczałt ma być co roku wyliczany m.in. na podstawie minimalnego wynagrodzenia.

Natychmiastowe alimenty – tak się majš nazywać – majš być orzekane w nowej, specjalnej i szybkiej procedurze sšdowej.

Żšdajšcy alimentów rodzic będzie składał pozew na gotowym formularzu dostępnym w internecie, prostym i łatwym do wypełnienia, jak zapewnia MS. Dzięki temu większoœć występujšcych o nie będzie mogła robić to sama, a więc zniknš też koszty ponoszone na prawników.

Sšd, w osobie referendarza, będzie wydawał nakaz zapłaty, tak jak w postępowaniach uproszczonych. Nakaz będzie natychmiast wykonalny, więc komornik będzie go mógł od ręki egzekwować.

Uzyskanie takich alimentów nie będzie zamykać drogi do domagania się wyższej kwoty już w zwykłym postępowaniu, ale uprawniony – a zwłaszcza alimentowane dzieci – będzie już miał podstawowe wsparcie na utrzymanie. Natomiast zobowišzany do ich płacenia będzie mógł się odwołać, czyli wnieœć sprzeciw od nakazu. Jednak w czasie tego sporu będzie musiał płacić alimenty natychmiastowe.

– Te zmiany powinny poprawić sytuację dzieci, które nie powinny ponosić konsekwencji konfliktów między rodzicami – mówił minister Zbigniew Ziobro, prezentujšc projekt i chwalšc się znacznš poprawš œcišgalnoœci alimentów spowodowanš doprecyzowaniem w zeszłym roku przepisów karnych wobec zalegajšcych z nimi.

– Ale pamiętamy także o rodzicach, którzy majš utrudniane kontakty z dziećmi – mówił minister.

Wobec rodzica utrudniajšcego drugiemu przyznane przez sšd kontakty z dzieckiem majš być wprowadzone nowe narzędzia dyscyplinujšce (oprócz możliwoœci dochodzenia odszkodowania). To sšd rodzinny lub kurator, a jeœli jego nadzór nie poprawi kontaktów, sprawš ma się zajšć prokurator, najpierw z ostrzeżeniem, a póŸniej grzywnš.

MS ma też pomysł na mediowanie między małżonkami przed rozwodem, kiedy mediator ma ułatwić rodzicom uzgodnienie warunków opieki nad dziećmi i wysokoœć alimentów – tak aby rozwód, jeœli do niego dojdzie, przebiegał w miarę bezkonfliktowo.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.domagalski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL