Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Ustawa wprowadzajšca zakaz odbierania dzieci rodzicom z powodu biedy uchwalona

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Sejm uchwalił w czwartek zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wprowadzajšce zakaz odbierania dzieci rodzicom wyłšcznie ze względu na złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny.

Projekt nowelizacji został przygotowany w ministerstwie sprawiedliwoœci przez zespół ds. ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego.

Z danych zgromadzonych w ministerstwie sprawiedliwoœci oraz informacji przekazywanych przez organizacje pozarzšdowe wynika, że w wielu przypadkach złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny były jedynš podstawš orzeczeń o umieszczeniu małoletniego poza rodzinš biologicznš. Taka sytuacja stoi w sprzecznoœci z art. 18 Konstytucji, z którego wynika, że państwo ma obowišzek opieki i ochrony zarówno nad samš rodzinš, jak i rodzicielstwem. Wszelka ingerencja państwa w autonomię życia rodziny powinna być ostatecznoœciš stosowanš jedynie w sytuacjach, w których inne œrodki pomocy rodzinie okazały się być nieskuteczne. Sytuacja patologiczna, w której rodzina majšca problem zwraca się do państwa po pomoc, a państwo zamiast rodzinie pomóc, odbiera rodzicom dzieci nie będzie miała już miejsca.

- Przygotowaliœmy projekt ustawy, który zakazuje odbierania dzieci z powodu biedy. Nie ma zgody na dalsze niszczenie rodziny. Rodzina od zawsze była sercem Polski. Będziemy dbali o to, żeby to serce dalej mocno biło. Nie ma zgody na dalsze niszczenie rodziny. Nie ma Polski bez rodziny i nie ma rodziny bez Polski – uzasadniał projekt zmian sekretarz  stanu w MS Patryk Jaki.

- Wprowadzenie zakazu odbierania dzieci rodzicom wyłšcznie ze względu na biedę stanowi realizację jednej z obietnic złożonych w trakcie expose premier Beaty Szydło. Obok programu „Rodzina 500+" jest to pierwszy krok, tak bardzo wyczekiwany przez wiele rodzin, które obawiajš się odebrania swych dzieci jedynie ze względu na warunki ekonomiczne - poinformowało ministerstwo sprawiedliwoœci.

Zespół ds. ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego prowadzi prace nad kolejnymi zmianami, majšcymi na celu likwidację patologii, które powodujš utratę zaufania polskich rodzin do państwa.

ródło: Ministerstwo Sprawiedliwoœci

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL