Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

500 plus obniży alimenty na dziecko

123RF
Setki tysięcy dłużników alimentacyjnych mogš skorzystać na programie wsparcia rodzin.

Dla wielu rodzin 500 zł na dziecko może być poważnym zastrzykiem finansowym. Okazuje się jednak, że na jego wprowadzeniu skorzystajš też dłużnicy alimentacyjni.

Zgodnie bowiem z kodeksem rodzinnym w razie zmiany stosunków w rodzinie, w szczególnoœci majštkowych, można żšdać zmiany orzeczenia dotyczšcego alimentów.

W Sejmie jeszcze dziœ może zostać uchwalona ustawa wprowadzajšca sztandarowy projekt PiS wsparcia rodzin.

Tymczasem szacuje się, że zobowišzania alimentacyjne ma grubo ponad milion osób, a problemy z ich płaceniem ponad 600 tys. rodziców. Wsparcie dla małoletnich ze strony państwa może być więc idealnš okazjš do wnioskowania o ich obniżenie. A to oznacza, że po wejœciu w życie ustawy sšdy rodzinne mogš zostać zasypane lawinš takich wniosków.

Czy sšdy będš uznawać argumenty dłużników alimentacyjnych? Zdania prawników sš podzielone.

– Niewykluczone, że ustalajšc wysokoœć alimentów, będš brały pod uwagę przyznawane œwiadczenia 500 zł na dziecko – uważa Dorota Hildebrand-Mrowiec, prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. – Pomoc państwa nie zwalnia rodziców z obowišzku alimentowania dziecka, jednak sšd rodzinny jest zobowišzany ustalić usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz sytuację materialnš rodziców. Uwzględnia przy tym wszystkie œwiadczenia, jakie otrzymuje dziecko. Do tej pory były bardzo niskie, więc w praktyce nie miały znaczenia, ale to może się zmienić.

– Nie mam wštpliwoœci, że dla wielu rodziców zobowišzanych do alimentów pojawienie się regularnie wypłacanej kwoty 500 zł, czy tym bardziej 1000 zł, jest okolicznoœciš, która pozwala się zwrócić o zrewidowanie wczeœniejszych decyzji – mówi Ewa Milewska-Celińska, adwokatka zajmujšca się sprawami rodzinnymi. – Może się zdarzyć, że po doliczeniu 500 zł ojcu zostanie mniej na utrzymanie niż dziecku wzmocnionemu wsparciem. Gdybym była pełnomocnikiem takiego ojca, użyłabym tych argumentów.

Zdaniem Teresy Romer, sędzi Sšdu Najwyższego w stanie spoczynku, wcale nie musi tak być.

– Sšdy rodzinne powinny abstrahować od 500 zł. Zobowišzanie rodziców wobec dziecka jest fundamentalne. Nic ich z tego obowišzku nie zwalnia. Tym bardziej nie powinni zabiegać o jego zmniejszenie z powodu 500+, które sš dodatkowym œwiadczeniem, choć zapłacš za to podatnicy – uważa sędzia.

Sšdy może wyręczyć parlament, jednoznacznie rozstrzygajšc w ustawie tę kontrowersyjnš kwestię. Przepisy majš wejœć w życie od 1 kwietnia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL