Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Reprywatyzacja w Warszawie

Reprywatyzacja ze śmierciš w tle

PAP, Jacek Turczyk
Przepisał prawa do majštku handlarzowi roszczeń, a potem się zabił. Œledczy badajš zagadkowe samobójstwo.

Wyrzucani lokatorzy, pozbawiani majštku prawowici spadkobiercy – to najbardziej znane oblicze tzw. dzikiej reprywatyzacji. Ma ona także dramatycznš odsłonę.

Mariusz R. za symbolicznš sumę sprzedał znanemu handlarzowi roszczeń cały spadek oraz prawa do wartej fortunę nieruchomoœci w stolicy. Rok po podpisaniu ostatniej umowy zabił się. Jego œmierć bada teraz prokuratura, dociekajšc, czy do desperackiej decyzji mógł się przyczynić handlarz roszczeń.

– Œledztwo toczy się w sprawie doprowadzenia namowš lub udzielenia pomocy do targnięcia się na życie przez mężczyznę, któremu w przeszłoœci przysługiwały roszczenia do częœci nieruchomoœci nazywanej „Folwark Służewiec”, tj. o czyn z art. 151 kodeksu karnego – mówi Marcin Saduœ, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Potencjalny milioner

Dramat rozegrał się jesieniš 2013 r. Wtedy właœnie powiesił się 46-letni Mariusz R. Œledztwo umorzono, uznajšc, że brak udziału „osób trzecich”. – Wtedy nikt nie wiedział o reprywatyzacyjnej patologii i zbyciu roszczeń przez R. – tłumaczš œledczy.

W 2016 r. prokuratura dysponowała już bogatszš wiedzš – o tym, że Mariusz R. był potencjalnie zamożnym człowiekiem, bo odziedziczył spadek po ojcu i częœciowo po babci. Przysługiwały mu też prawa i roszczenia wynikajšce z „dekretu Bieruta”. To furtka do fortuny. Jednak wszystkiego pozbył się na rzecz Marka M., „kolekcjonera kamienic”.

Najpierw umowš notarialnš z końca 2011 r. Mariusz R. zobowišzał się sprzedać swojš częœć spadku. Kolejnymi – z lutego, czerwca i paŸdziernika 2012 r. – sprzedał udziały oraz wszelkie pozostałe przysługujšce mu prawa i roszczenia wynikajšce z „dekretu Bieruta” do nieruchomoœci Opoczyńska 4B i „Folwarku Służewiec”.

Handlarz roszczeń zapłacił mu 1,5 tys. zł. Miał też dać 100 tys. zł, co wynika z odręcznej umowy, ale œledczy uważajš, że brak dowodu rozstrzygajšcego, że M. przekazał tę kwotę.

Życiowy horror

Bliscy Mariusza R. twierdzš, że nawet po sprzedaży roszczeń był on w trudnej sytuacji finansowej. Nie płacił alimentów na dzieci, żył z prac dorywczych, komornik zlicytował mu lokum, nocował u matki – w mieszkaniu przy ul. Hożej, zresztš należšcym do Marka M. (to też adres na liœcie dzikiej reprywatyzacji). Od 2006 r. cierpiał też na zaburzenia afektywne dwubiegunowe. „Mam horror życiowy, straciłem mieszkanie”. Moja sytuacja wyglšda beznadziejnie” – skarżył się lekarzom.

– Prokurator bada sytuację osobistš, rodzinnš, majštkowš i zdrowotnš zmarłego mężczyzny w okresie bezpoœrednio poprzedzajšcym jego zgon – mówi nam prok. Marcin Saduœ.

Tymczasem inna jednostka – Prokuratura Regionalna w Warszawie – chce unieważnienia umów zawartych przez R. W maju złożyła w tej sprawie pozew do sšdu. Powód? Sprzedajšcy był „w stanie wyłšczajšcym œwiadome oraz swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli”, a zawarte umowy sš sprzeczne z zasadš uczciwoœci i przyzwoitoœci.

„Samo tylko odszkodowanie w zwišzku z nieruchomoœciš przy ul. Opoczyńskiej 4B szacuje się na 7,2 mln zł” – podali w pozwie (w przypadku „Folwarku Służewiec” roszczenia reprywatyzacyjne dotyczš 31 ha). Œledczy uważajš, że R., chory i podatny na manipulację, został wykorzystany przez M. (z nim nie udało nam się skontaktować).

Marek M. zasłynšł tym, że za 500 zł kupił połowę praw do budynku przy ul. Hożej i przejšł słynnš kamienicę przy ul. Nabielaka, gdzie mieszkała Jolanta Brzeska. Gruntu ani odszkodowania w tej sprawie nie dostał.

Tymczasem Komisja Weryfikacyjna zaczęła w poniedziałek badać reprywatyzację kamienicy przy ul. Noakowskiego 16, do której częœci w 2003 r. prawo nabył m.in. mšż Hanny Gronkiewicz-Waltz. Prezydent stolicy zapowiedziała, że odmawia zeznań, bo sprawa dotyczy jej męża.

Również w poniedziałek CBA zatrzymało trzech urzędników ratusza za korupcję przy wydawaniu decyzji o zwrotach i odszkodowaniach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL