Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Reprywatyzacja w Warszawie

Partia Razem chwali PiS

PAP/Jacek Turczyk
"Jeœli uda się wprowadzić w życie ustawę reprywatyzacyjnš, będzie musiał powiedzieć: dobra robota" - poinformowała partia Razem

Patryk Jaki zaprezentował wczoraj projekt "dużej" ustawy reprywatyzacyjnej, w którym znalazła się m.in. propozycja wypłaty odszkodowań w gotówce do 20 proc. wartoœci nieruchomoœci w chwili nacjonalizacji, zakaz zwrotów w naturze oraz brak możliwoœci zwrotu kamienic z lokatorami. Projekt zakłada również, że na złożenie roszczeń będzie przysługiwać rok; majš być one wypłacane w ramach możliwoœci finansowych państwa.

Propozycję Ministerstwa Sprawiedliwoœci dobrze ocenia partia Razem. "Nareszcie! Ministerstwo Sprawiedliwoœci deklaruje, że do końca roku zostanie uchwalona tzw. "duża ustawa reprywatyzacyjna". Rzadko możemy chwalić partię rzšdzšcš. PiS zdecydowanie częœciej zasługuje na ostrš krytykę, także w kwestii praw lokatorskich. Ale jeœli uda się wprowadzić w życie ustawę reprywatyzacyjna, jeœli koszmar lokatorów się skończy, jeœli roszczenia raz na zawsze zostanš ucięte, to każdy, kto nad partyjne kalkulacje przedkłada dobro i interes społeczny, będzie musiał powiedzieć: dobra robota" - pojawiło się na profilu partii na Facebooku.

"Deklaracja PiS o wprowadzeniu ustawy reprywatyzacyjnej jest wielkim sukcesem ruchów lokatorskich i społecznych, które od wielu lat walczyły z handlarzami roszczeń i czyœcicielami kamienic. Od dawna apelowały też o przyjęcie ustawy, która doprowadziłaby do zamknięcia raz na zawsze tematu reprywatyzacji. Niestety, elity polityczne przez lata pozostawały głuche na ludzkie dramaty" - czytamy dalej.

Zdaniem Razem na szczególnš pochwałę zasługuje zapowiedŸ zakończenia zwrotów ziemi i budynków w naturze. "Apelujemy do wszystkich sił politycznych o spokojnš, merytorycznš i sprawnš pracę na ustawš. Oczekujemy od rzšdzšcych, że przedstawione w projekcie rozwišzania będš jeszcze przedmiotem szerokiej debaty."

Partia podkreœla, że w końcu wysłuchane zostały œrodowiska lokatorskie. "Za lata walki należš się im nasze podziękowania. Po raz kolejny okazuje się, że oddolny nacisk społeczny ma sens i przynosi realne zmiany na lepsze" - tłumaczy Razem.

Pojawiła się też propozycja zmiany w ustawie. "Jednoczeœnie uważamy, ze zwroty wysokoœci 20% wartoœci nieruchomoœci to wcišż zbyt dużo. Z niesprawiedliwoœciš reprywatyzacji skończyć raz na zawsze, najmniejszym możliwym kosztem dla nas wszystkich. Dlatego jako Razem proponujemy w zamian zadoœćuczynienia symbolicznej wysokoœci 10% wartoœci gruntu. Razem weŸmie udział w konsultacjach społecznych projektu i zgłosi szczegółowe uwagi" - przekazało Razem.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL