Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Rzeczpospolita: konkurs Prawnik Roku 2016

Nominowani w kategorii NAJLEPSZY BLOGER: Joanna Parafinowicz, Grzegorz Chmiel, Agnieszka Damasiewicz.
Znamy nazwiska dziesięciu osób, które mogš zostać Prawnikiem Roku 2016. Kapituła konkursu „Rzeczpospolitej” nominowała też kandydatów do nagród w pięciu kategoriach.

Redakcja „Rzeczpospolitej" po raz pierwszy organizuje konkurs o tytuł „Prawnik Roku".

– Chcemy uhonorować osoby, które wykonujš różne zawody prawnicze i wyróżniły się w tym roku swojš pracš, zaangażowaniem i bezkompromisowoœciš – powiedziała Ewa Usowicz, zastępca redaktora naczelnego „Rz", na spotkaniu kapituły konkursu.

Poza nagrodš głównš zostanš przyznane wyróżnienia w pięciu kategoriach: prawnik spraw precedensowych, prawnik edukator, prawnik niezłomny, najlepszy bloger oraz najlepszy autor.

Kapituła wybrała dziesięciu kandydatów do nagrody głównej, w tym: Adama Bodnara, Brunona Hołysta, Jarosława Kaczyńskiego, Ewę Łętowskš, Andrzeja Rzeplińskiego oraz Adama Strzembosza.

W œcisłej czołówce do wyróżnienia w kategorii prawnik spraw precedensowych znaleŸli się adwokaci reprezentujšcy frankowiczów (Marcin Szymański i Iwo Gabrysiak) oraz Paulina Kieszkowska-Knapik – adwokat, która prowadziła sprawę dotyczšcš refundacji leków niedostępnych w Polsce.

Szansę na tytuł w kategorii prawnik edukator majš: dr hab. Ryszard Piotrowski za niekoniunkturalne tłumaczenie kwestii ustrojowo-konstytucyjnych, prof. Genowefa Grabowska za niezależne od dominujšcego nurtu i politycznej poprawnoœci komentowanie wydarzeń, zwłaszcza sporu o TK, oraz adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram za zorganizowanie Tygodnia Konstytucyjnego. Dzięki jej zaangażowaniu prawnicy przeprowadzili lekcje o znaczeniu konstytucji dla blisko 50 tys. uczniów.

Wœród kandydatów na prawnika niezłomnego najwięcej głosów otrzymali: prof. Ewa Łętowska, mecenas Małgorzata Wassermann i prokurator Robert Rolka, który od 2009 r. rozlicza członków nietykalnej wczeœniej tzw. mafii œwiętokrzyskiej.

W kapitule zasiadajš przedstawiciele różnych œrodowisk i zawodów prawniczych. Sędziów reprezentuje m.in. Katarzyna Gonera, prokuratorów Robert Hernand, a adwokatów Jacek Trela, notariuszy Mariusz Białecki, a komorników Rafał Fronczek. Nie zabrakło też przedstawiciela resortu sprawiedliwoœci (wiceminister Łukasz Piebiak).

Wyniki konkursu ogłosimy w poniedziałek - 20 marca.

Nominowani (PEŁNA LISTA)

PRAWNIK ROKU 2016

 

- Adam Bodnar

- Małgorzata Gerdsorf

- Brunon Hołyst

- Jarosław Kaczyński

- Ewa Łętowska

- Barbara Piwnik

- Mikołaj Pietrzak

- Robert Rolka

- Andrzej Rzepliński

- Adam Strzembosz

 

PRAWNIK SPRAW PRECEDENSOWYCH

 

- Iwo Gabrysiak

- Paulina Kieszkowska - Knapik

- Marcin Szymański

 

PRAWNIK EDUKATOR

 

- Genowefa Grabowska

- Sylwia Gregorczyk

- Ryszard Piotrowski

- Waldemar Żurek

 

PRAWNIK NIEZŁOMNY

 

- Ewa Łętowska

- Robert Rolka

- Małgorzata Wassermann

 

NAJLEPSZY BLOGER

 

- Grzegorz Chmiel (sub-iudice.blogspot.com)

- Agnieszka Damasiewicz (sedziowie-czy-herkulesi.blogspot.com)

- Joanna Parafinowicz (pokojadwokacki.pl)

 

NAJLEPSZY AUTOR

 

- Przemysław Drapała ("Przejęcie długu, przejęcie praw i obowišzków z umowy", 2016, wydawnictwo CH Beck)

- Piotr Hofmański, Stanisław Waltoœ ("Proces Karny. Zarys Systemu. Wydanie 13", wydawnictwo Wolters Kluwer)

- Franciszek Longchamps de Berier ("O wolnoœci słowa i religii. Praktyka i teoria", wyd. Sejmowe 2016 oraz artykuł "Prawo a moralnoœć i polityka - na przykładzie zagadnień bioetycznych", Forum Prawnicze 32/2016)

Posiedzenie kapituły konkursu "Prawnik roku" - wideo

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL