Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 - rekomendacje

rp.pl
Kancelaria Maruta Wachta zdobyła najwięcej rekomendacji w aż czterech obszarach prawa, zarówno w klasyfikacji zespołowej, jak i indywidualnej. Dwukrotnie na podium stanš zespoły Weil, Gotshal & Manges, Allen & Overy i Dentons, a także prawnicy z kancelarii Raczkowski Paruch.

Przypomnijmy: zestawienie najlepszych kancelarii i prawników powstaje na podstawie dobrowolnych wskazań uczestników rankingu. Pomijamy rekomendacje dla tych kancelarii, które zrezygnowały z udziału w rankingu. Po podliczeniu wszystkich głosów wyłaniamy lidera i wicelidera – zespół i prawnika, którzy zdobyli zdecydowanie więcej głosów niż konkurenci w danej dziedzinie prawa i wysunęli się na czoło peletonu. Czasami głosy rozkładajš się mniej więcej po równo i nie sposób wyłonić lidera – w takiej sytuacji wskazujemy najczęœciej rekomendowanych.

Rok temu kancelarie wskazywały najlepszych specjalistów w 19 dziedzinach prawa. Zgodnie z sugestiami œrodowiska prawniczego w tegorocznej edycji dodaliœmy nowe obszary: ochrona danych osobowych i prawo medyczne. Z dotychczasowej dziedziny „Technologie, media, telekomunikacja" wyodrębniliœmy trzy osobne, uznajšc, że specjalizacje sš już na tyle wšskie, by wskazać konkurujšce w nich kancelarie i prawników-ekspertów. W sumie poprosiliœmy uczestników rankingu o wskazanie najlepszych z najlepszych w 23 obszarach praktyk.

Wyniki jeszcze raz potwierdziły, że œrodowisko najchętniej głosuje na firmy o ugruntowanej pozycji na rynku oraz nazwiska znane i uznane od lat. Druga rzucajšca się w oczy prawidłowoœć: jeœli kancelaria staje na podium, to można być prawie pewnym, że w tej samej dziedzinie prawa laur zwycięzcy przyozdobi także czoło jej prawnika.

Od kilku lat Clifford Chance zdobywa najwięcej rekomendacji jako najlepszy zespół, a prawnik z tej kancelarii Bartosz Krużewski – jako polecany specjalista w procesach sšdowych i arbitrażu. Koledzy po fachu podkreœlajš jego rzetelnoœć i profesjonalizm. W tym roku musiał zrobić trochę miejsca na podium dla Wojciecha Jarosińskiego z Maruta Wachta, którego mocnš stronš sš spory IT i praktyczne podejœcie w negocjacjach – tak przynajmniej oceniajš koledzy. Pozycję wicelidera w klasyfikacji zespołowej udało się obronić kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Zespół kancelarii Raczkowski Paruch zwycięża w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Według rekomendujšcych kancelaria œwiadczy „wysoko wyspecjalizowane usługi również w zakresie dziedzin niszowych, takich jak mobilnoœć pracowników, compliance czy przestępstwa gospodarcze kadry wyższego szczebla". Bartłomiej Raczkowski jest liderem wœród specjalistów od prawa pracy. Koledzy chwalš jego „wyjštkowe zdolnoœci negocjacyjne i koncyliacyjne" oraz aktywnoœć w integracji œrodowiska prawników prawa pracy.

W prawie spółek i prawie handlowym długo nie było konkurencji dla zespołu Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. W tym roku SK&S musi się zadowolić pozycjš wicelidera, bo na prowadzenie wyszedł zespół Głuchowski Siemištkowski Zwara i Partnerzy z Gdańska. A Tomasz Siemištkowski zajšł miejsce na podium należšce dotychczas do prof. Stanisława Sołtysińskiego. Wart jest polecenia, bo w opinii œrodowiska „łšczy doœwiadczenie, ugruntowane kierowaniem spółkami prawa handlowego, z szerokš wiedzš, popartš pracš naukowš w katedrach prawa renomowanych uczelni" i jest „wyjštkowo skutecznym prawnikiem-praktykiem".

Kancelaria Weil Gotshal & Manges została sama na podium w fuzjach i przejęciach. Rok temu dzieliła je z Clifford Chance, lecz teraz ten zespół nie dostał wystarczajšcej iloœci głosów, by zostać wiceliderem. Paweł Rymarz z WG&M po przerwie powrócił na pozycję lidera jako „jeden z bardzo niewielu topowych prawników klasy œwiatowej na rynku polskim".

Prawo bankowe i finansowe – tutaj mała zmiana miejsc. Wicelider sprzed roku, kancelaria Allen & Overy, okazał się w tym roku najlepszy w klasyfikacji zespołowej. „Za całokształt pracy i dobry zespół" – czytamy w jednym z uzasadnień. Natomiast ubiegłoroczny lider – Clifford Chance – tym razem tylko wœród rekomendowanych. Zwycięska kancelaria może być także dumna ze swojego prawnika Arkadiusza Pędzicha – najczęœciej polecanego jako œwietny specjalista od bankowoœci i dłużnych papierów wartoœciowych.

Kancelaria Dentons i jej prawnik Paweł Dębowski od lat sš chwaleni za „najwyższy poziom wiedzy w zakresie prawa nieruchomoœci". Także w tym roku cieszš się miejscem lidera. Gratulujemy!

Allen & Overy znów pierwsi w obszarze organizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Próbujš ich dogonić zespoły Clifford Chance oraz SK&S i White & Case. Może uda się im za rok, choć zespół Allen & Overy jest ceniony m.in. za „stały wysoki poziom", a najlepszym specjalistš w tej dziedzinie jest według kolegów prawnik tej kancelarii Tomasz Kawczyński.

Czy ktoœ jest w stanie zagrozić pozycji Elżbiety Traple i jej kancelarii jako liderów w prawie własnoœci intelektualnej i przemysłowej oraz prawie autorskim? Po kolejnym zwycięstwie wydaje się to niemożliwe. Prof. Traple pokonała silnych konkurentów, m.in. prof. Ryszarda Skubisza (Kancelaria Prawno-Patentowa) i własnego wspólnika Pawła Podreckiego.

Drugi raz na podium Weil Gotshal & Manges. W dziedzinie przygotowanie wejœcia na giełdę/rynki kapitałowe i papiery wartoœciowe kancelaria zastšpiła na pozycji lidera zespół Greenberg Traurig, który jest pierwszy wœród pozostałych rekomendowanych. Anna Frankowska z WG&M została zaœ oceniona jako „niekwestionowany lider na rynku polskim pod względem umiejętnoœci i doœwiadczenia" oraz „profesjonalizm w adaptacji w polskiej praktyce rozwišzań stosowanych na rozwiniętych rynkach kapitałowych".

W prawie konkurencji i antymonopolowym palmę pierwszeństwa dzierżš samodzielnie zespół Linklaters i jego specjalistka Małgorzata Szwaj („ogromne doœwiadczenie i merytoryczna wiedza"). Rok temu towarzyszyli im na podium Allen & Overy i jego prawniczka Marta Sendrowicz. W tym roku sš oni wœród rekomendowanych.

Liderami w prawie ubezpieczeniowym sš wcišż prawnicy Hogan Lovells z Beatš Balas-Noszczyk na czele. I zespół, i liderka byli dotšd bezkonkurencyjni. Tym razem sporo głosów otrzymała kancelaria Czublun Trębicki oraz jej prawnik Piotr Czublun. Czyżby szykowała się zmiana lidera za rok?

Kancelaria Maruta Wachta nie oddała nikomu ubiegłorocznego tytułu najlepszej kancelarii w prawie zamówień publicznych. Nie jest też zaskoczeniem, że najczęœciej rekomendowanym prawnikiem został Bartłomiej Wachta, doceniany m.in. za „prowadzenie kluczowych spraw na rynku" i „obsługę skomplikowanych zamówień IT". Nie udało się tu wyłonić wicelidera.

Zespół Dentons jest po raz drugi polecany przez œrodowisko prawnicze jako lider w prawie energetycznym. To zapewne zasługa szefa – Arkadiusza Krasnodębskiego, który sam wygrał w klasyfikacji indywidualnej konkurencję z Piotrem Spaczyńskim (SWW Pragmatic Solutions), Jerzym Baehrem (WKB) i Karolem Lasockim (K&L Gates).

Z rekomendacji wynika, że prawo farmaceutyczne to w zasadzie domena dwóch kancelarii: Kieszkowska Rutkowska Kolasiński oraz Czyżewscy. Pierwsza jest liderem, druga – jedynš, która zdobyła więcej niż pojedyncze głosy œrodowiska prawniczego. Paulina Kieszkowska-Knapik wcišż najlepsza w klasyfikacji indywidualnej jako „renomowany specjalista w zakresie doradztwa regulacyjnego". A konkurować przyszło jej ze wspólniczkš Ewš Rutkowskš oraz z Katarzynš Czyżewskš z kancelarii Czyżewscy.

Piotr Zimmerman i Wspólnicy sš najlepsi (zespołowo i indywidualnie) w prawie upadłoœciowym i restrukturyzacyjnym. Kancelaria doceniana jest m.in. za „profesjonalizm i kreatywnoœć w stosowaniu prawa upadłoœciowego jako mechanizmu restrukturyzacji przedsiębiorców". NajgroŸniejszym rywalem Piotra Zimmermana był Karol Tatara (Tatara i Współpracownicy).

Po raz trzeci prosiliœmy o wskazanie liderów w prawie karnym dla biznesu. I po raz trzeci wygrywa tu kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Natomiast w klasyfikacji indywidualnej jej wspólnik Mikołaj Pietrzak wygrał ex aequo z Dominikš Stępińskš-Duch z kancelarii Raczkowski Paruch. Mikołaj Pietrzak jest ceniony „za kształtowanie najlepszych praktyk w obronie klientów w sprawach karnych i umiejętne łšczenie etosu adwokatury ze stale zmieniajšcymi się wymogami rynku œwiadczenia usług prawnych".

W technologiach tytuł najlepszych znów bierze kancelaria Maruta Wachta, a Marcin Maruta został liderem wœród polecanych specjalistów jako „czołowy ekspert w zakresie transformacji cyfrowych w sektorze finansowym i energetycznym". Największš konkurencjš był dla niego Xawery Konarski z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Arwid Mednis z PwC Legal.

Trzeci laur zwycięzcy zespół Maruta Wachta dostaje w ochronie danych osobowych. Jednak w tej dziedzinie dzieli podium z kancelariš Barta Litwiński, którš inni prawnicy doceniajš m.in. „za szerzenie fenomenu ochrony danych osobowych, a także konsolidację i integrację œrodowiska". Paweł Litwiński ma również indywidualnie tytuł lidera ex aequo z Arwidem Mednisem (rekomendowany za „wdrożenie RODO w TVN"). A wœród polecanych prawników najwięcej głosów dostali jeszcze Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki) i Marcin Serafin (Maruta Wachta).

W pięciu dziedzinach prawa nie udało się wyłonić lidera, ani wœród kancelarii, ani wœród prawników. Po raz pierwszy chyba – w prawie ochrony œrodowiska. Wprawdzie Anecie Pacek-Łopalewskiej i jej kancelarii APŁ udało się zdobyć najwięcej głosów, jednak zbyt mało, by móc się cieszyć „żółtš koszulkš".

Miejsce na podium jest też do wzięcia w prawie podatkowym, bo chociaż rekomendowanych było całkiem sporo kancelarii, to głosy okazały się rozproszone. Przynajmniej rok musimy również poczekać na liderów w prawie mediów, w telekomunikacji oraz w prawie medycznym.

Zobacz także

Zwycięzcy w kategorii Największe kancelarie w Polsce

Zwycięzcy w kategorii Największe transakcje roku

Zwycięzcy w kategorii Wyjštkowy kunszt prawniczy przy obsłudze transakcji

Relacja z gali rozdania nagród

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL