Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking kancelarii prawniczych 2016: rynek usług prawnych cišgle rośnie

Kancelaria Dentons - I miejsce pod względem liczby adwokatów i radców prawnych w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016
Łšczne obroty kancelarii, które podały przychody za 2015 rok, wyniosły blisko 1 mld zł.

SprawdŸ wyniki Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016

Oto Prawnik Pro Bono 2016

Zobacz galerię Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016

Rok 2015 był kolejnym dobrym rokiem na rynku usług prawniczych. Kancelarie przyznajš jednak, że klienci sš coraz bardziej wymagajšcy: prawnicy majš nie tylko œwietnie znać przepisy, ale też całe otoczenie biznesowe.

Obroty rosnš

Przychody największej kancelarii na polskim rynku – Dentons, wyniosły w 2015 r. 179,5 mln zł, czyli aż o 26,3 mln zł więcej niż w 2014 r. To najwyższy wzrost obrotów spoœród 50 kancelarii, które wzięły udział w rankingu i podały dane za ubiegły rok. Ich łšczne obroty wyniosły blisko 1 mld zł.

Wzrost obrotów rok do roku zanotowało 29. Zyskami pochwaliło się tylko 19. Największy wygenerowała kancelaria z Wrocławia A. Łebek i Wspólnicy (4,7 mln zł) oraz Kochański Zięba i Partnerzy (4,6 mln zł).

Dobre wyniki to efekt wzrostu gospodarczego. Duże kancelarie nie narzekajš na brak pracy. W 2015 r. najczęœciej doradzały przy: finansowaniu i refinansowaniu inwestycji, obsłudze transakcji dłużnych i rynku nieruchomoœci. Liczšcš się kategoriš stały się też transakcje zwišzane z ekspansjš polskich firm na za granicę (transgraniczne).

2015 r. nie był łatwy na rynku pierwotnych ofert giełdowych (IPO) oraz fuzji i przejęć (M&A). Choć ten ostatni, jak wynika z obliczeń specjalistów, zanotował ponad 200 transakcji, o ponad 40 więcej niż w 2014 r. Ich wartoœć przekraczała 5 mln dolarów.

Zdaniem Krzysztofa Krawczyka, dyrektora zarzšdzajšcego CVC Capital Partners, większa iloœć transakcji finansowania inwestycji wskazuje, że nasza gospodarka jest w fazie wzrostowej. - Dzisiejsza ich duża liczba może jednak skutkować wieloma restrukturyzacjami za kilka lat, gdy koniunktura się pogorszy - mówi Krzysztof Krawczyk.

Czas na transformację

Transakcje sš coraz bardziej skomplikowane, w jednej uczestniczy nawet 15-20 prawników z poszczególnych kancelarii. Oprócz doskonałego przygotowania operacji od strony prawnej, klienci oczekujš od kancelarii czegoœ, co trudno zmierzyć i wycenić.

– Przedsiębiorcy chcš, żebyœmy zapewnili im ogólne poczucie bezpieczeństwa w biznesie, abyœmy rozumieli otoczenie regulacyjne danej firmy i trendy wykraczajšce poza przepisy prawa. Dla prawników to wyzwanie, bo często przechodzimy przyœpieszony kurs rozumienia obszarów pozaprawnych, zdarza się, że w skali ponadkrajowej – przyznaje Arkadiusz Krasnodębski, partner zarzšdzajšcy w polskim oddziale kancelarii Dentons.

W jego opinii największe kancelarie czeka budowa organizacji przypominajšcych firmy z tzw. Wielkiej Czwórki, czyli Deloitte, E&Y, KPMG i PwC . Od lat dominujš one na rynku audytu i konsultingu, ale za Oceanem już skutecznie konkurujš w pewnych segmentach rynku z kancelariami prawniczymi.

W rankingu "Rz" wzięło udział aż 296 kancelarii (rok temu– 285). 174 z nich to kancelarie spoza Warszawy. Łšcznie zatrudniajš one prawie 7 tys. prawników, w tym ponad 4 tys. z uprawnieniami.

Liderzy 2015

Największa kancelaria Dentons – zwycięzca rankingu – zatrudnia 198 prawników. Drugš co do wielkoœci kancelariš jest Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, a trzeciš Domański Zakrzewski Palinka. Na czwartym miejscu uplasował się CMS Cameron Mc Kenna.

Powiedzieli dla „Rz"

 

Leszek Niemycki, wiceprezes zarzšdu Deutsche Bank Polska

Wyniki Rankingu Kancelarii Prawniczych po raz kolejny wskazujš na stabilny rozwój tej branży, jej elastycznoœć i umiejętnoœć dostosowania się do aktualnej sytuacji rynkowej.

Radcy prawni czy adwokaci bez wštpienia pozostajš profesjami ?o największym znaczeniu dla funkcjonowania wielu dziedzin życia publicznego oraz ekonomicznego, cieszš się przy tym dużym zaufaniem społecznym.

Wspieranie ich rozwoju jest więc niezwykle istotne, również z punktu widzenia sektora bankowego. W Polsce blisko 10 proc. małych i œrednich firm prowadzš osoby wykonujšce wolny zawód. Duża ich częœć działa właœnie w branży usług prawnych. Nie bez powodu więc banki tworzš odrębne procesy ułatwiajšce tej grupie zawodowej pozyskanie finansowania na zwiększenie skali biznesu, a dzięki temu wzrost konkurencyjnoœci i mocniejszy wkład w rozwój polskiej gospodarki. Te uproszczone procedury dotyczš też najczęœciej rozwišzań kredytowych dla tej grupy jako klientów indywidualnych.

Osoby działajšce w branży prawnej to także aktywni uczestnicy rynków finansowych, budujš swój prywatny kapitał w sposób przemyœlany, systematyczny, bardzo często przy wsparciu wyspecjalizowanych ekspertów doradztwa inwestycyjnego. Ceniš sobie dostęp do rynków œwiatowych i możliwoœć korzystania z wielu klas aktywów oraz innowacyjnych rozwišzań produktowych.

To wyjštkowo liczna grupa klientów private banking, oczekujšca relacji na najwyższym poziomie z instytucjami finansowymi.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL