Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking bibliotek

Kto czyta ksišżki, żyje podwójnie

Czytelnicy chwalš nowš siedzibę Biblioteki w Sianowie
materiały prasowe
II MIEJSCE: W Sianowie organizowanych jest wiele spotkań z autorami, ludŸmi kina, powstały też dwa Dyskusyjne Kluby Ksišżki. Każdego roku wzrasta liczba czytelników biblioteki głównej oraz jej filii.

– Wzrost œrodków na zakup nowoœci przyczynił się do tego, że księgozbiór jest odœwieżony, kupujemy ksišżki, o które pytajš czytelnicy – mówi Aleksandra Kowalczyk, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów. Dodaje, że czytelnicy pokochali bibliotekę, która od kilku lat ma nowš siedzibę: stała się miejscem tętnišcym życiem kulturalnym i dumš wszystkich mieszkańców.

Poznaj najlepsze polskie biblioteki

Ranking Bibliotek 2017 - PDF

Ranking Bibliotek 2017 - xlxs

 

Biblioteka w Sianowie zainicjowała ciekawš akcję „Wędrujšca ksišżka". Polega ona na tym, że filie biblioteczne nawišzujš współpracę z tymi œwietlicami wiejskimi, gdzie nie ma bibliotek. Każda filia przygotowuje wędrujšcš paczkę zawierajšca około 50 ksišżek. Akcja propaguje czytelnictwo wœród lokalnej społecznoœci – dzięki niej powstało już osiem punktów bibliotecznych.

W bibliotece w Sianowie organizowane sš też spotkania z ciekawymi ludŸmi. Na uwagę zasługuje również akcja „Rozgryzamy bibliotekę", która ma na celu przełamywanie barier między „nowym" czytelnikiem a bibliotekarzem. Z kolei w soboty placówka zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkania przy kawie.

– W naszych bibliotekach powstajš kšciki crossbookingu. Myœlš przewodniš sš słowa Umberto Eco: „Kto czyta ksišżki – żyje podwójnie". Odwiedzajšcy nas nie tylko majš okazję usišœć przy stoliku, zrelaksować się, ale też wybrać sobie ksišżkę z naszego regału, zabrać jš do domu, przeczytać, a póŸniej przekazać dalej – opowiada Aleksandra Kowalczyk. Dodaje, że stali bywalcy biblioteki już włšczyli się do akcji i puœcili w obieg zapomniane ksišżki. Przy bibliotece funkcjonujš dwa Dyskusyjne Kluby Ksišżki. Działajš w ramach ogólnopolskiego, wieloletniego programu Instytutu Ksišżki „Tu czytamy".

Placówka nie boi się sięgać po nowatorskie pomysły na zwiększenie czytelnictwa. W 2016 r. dla młodych czytelników biblioteki głównej i jej filii przygotowano konkurs „Zostań Superczytelnikiem". Zwycięzca otrzymał kartę podarunkowš o wartoœci 200 zł na zakup ksišżek.

Biblioteka w Sianowie włšcza się również do akcji ogólnopolskich, takich jak Odjazdowy Bibliotekarz, Ogólnopolska Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie, Tydzień Bibliotek oraz Godzina Kodowania.

Opinia

Aleksandra Kowalczyk, dyrektor Biblioteki w Sianowie

Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniajšcych ksišżki wœród dzieci i młodzieży. W zwišzku z tym staramy się wdrażać różne formy animacji pracy z dziećmi i młodzieżš. Obok stałych zajęć kameralnego czytania bajek, zajęć plastycznych, prezentacji multimedialnych i rywalizacji konkursowych organizujemy spotkania autorskie z pisarzami oraz spotkania wspólnego czytania, podczas których ulubione utwory literackie czytajš autorytety społeczne, osoby znane lokalnej społecznoœci. Organizujemy też lekcje z zakresu przysposobienia bibliotecznego, lekcje o regionie oraz konkursy czytelnicze.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL