Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking audytorów

Elita branży nagrodzona

Przedstawiciele najlepszych firm audytorskich zostali uhonorowani przez
Rzeczpospolita, Borys Skrzyński
„Rzeczpospolita" wyłoniła najlepszych audytorów. KPMG obroniło pierwszš pozycję.

To już 16. edycja tego prestiżowego rankingu. Pozycję lidera kolejny rok z rzędu obroniła grupa KPMG. Różnice pomiędzy poszczególnymi audytorami nie były duże. Tuż za zwycięzcš uplasowały się firmy EY, PwC i Deloitte.

– Odbieranie tej nagrody jeszcze nam się nie znudziło, polecamy się na przyszłoœć – żartowała Stacy Ligas, partner i szef działu audytu instytucji finansowych w KPMG, odbierajšc nagrodę z ršk Krzysztofa Burnosa, prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Podziękowała również pracownikom, nie tylko własnej firmy, ale i wszystkim biegłym rewidentom. – Ostatnio wprawdzie o audycie mówi się dużo, ale nadal zbyt mało o tym, jak cenna i ważna jest ta profesja dla bezpieczeństwa rynków finansowych – dodała. Podziękowała „Rzeczpospolitej" za organizowanie rankingu.

Sytuacja branży audytorskiej od kilku lat nie jest łatwa. – Ceny osišgnęły już minimalny poziom i pojawi się trend wzrostowy. Spodziewam się, że cena badań wzroœnie o ok. 20–30 proc. – uważa szef KRBR.

Liderzy bez zmian

Uroczystoœć wręczenia nagród odbyła się w poniedziałek wieczorem w Parku Miniatur Województwa Mazowieckiego. Udział w niej wzięli liczni przedstawiciele firm audytorskich oraz organizacji gospodarczych.

Nagrody przyznaliœmy w pięciu kategoriach: najlepsza firma audytorska, najlepsza firma audytorska badajšca spółki giełdowe, najbardziej aktywne firmy audytorskie na giełdzie, najbardziej aktywne firmy audytorskie na rynku NewConnect oraz prospołeczna firma audytorska. W rankingu głównym na czołowych miejscach zmiany sš symboliczne, mimo że w tym roku zmodyfikowaliœmy metodologię badania (szczegóły na drugiej stronie), wychodzšc naprzeciw oczekiwaniom branży i ekspertów. Pište miejsce przypadło grupie BDO, a szóste PKF Consult. W pierwszej dziesištce znaleŸli się też Grant Thornton Fršckowiak, Mazars w Polsce, UHY ECA oraz Grupa Doradca.

Z naszej analizy wynika, że ponad 38 proc. firm audytorskich zajęło w tym roku lepszš pozycję niż rok temu, 41 proc. spadło, a 21 proc. uplasowało się dokładnie na tym samym miejscu. Aż o kilkanaœcie oczek awansowały takie firmy jak ForBiznes Audyt i RSM Poland KZWS.

– Długoletnia współpraca oraz traktowanie audytora jako partnera biznesowego, a nie kontrolera, procentuje zwiększonš jakoœciš obsługi i transferem wiedzy – mówi Monika Skórka, audit partner w RSM Poland. Wtóruje jej Leszek Lerch, partner w dziale audytu EY. – Gospodarka cyfrowa, zmiany geopolityczne na œwiecie czy wreszcie coraz bardziej rozbudowane struktury grup sprawiajš, że we współpracy ze spółkami kluczowe staje się doœwiadczenie audytora – podkreœla.

Zmiany, zmiany...

Reprezentanci branży w ubiegłym roku œwiadczyli usługi warte niemal 3 mld zł, czyli o prawie 10 proc. więcej niż w 2015 r. Z tego prawie 2,5 mld zł, czyli 82 proc., przypada na tzw. wielkš czwórkę, czyli Deloitte, EY, KPMG oraz PwC. To oznacza o 2 pkt proc. niższy udział niż w 2015 r. Najwięksi audytorzy badajš przede wszystkim sprawozdania dużych spółek i grup kapitałowych, natomiast mocno rozdrobniony jest w Polsce segment najmniejszych firm audytorskich. W kolejnych latach struktura rynku ulegnie istotnym zmianom. – Na tle innych krajów branża audytorska w Polsce jest rozdrobniona i należy się spodziewać jej konsolidacji. Wymusi jš też zmiana przepisów – uważa Monika Kaczorek, partner w grupie Mazars.

Obecna wersja ustawy o biegłych rewidentach jest najbardziej restrykcyjna w Unii Europejskiej. – Szykuje się najkrótszy okres rotacji, biegłym zakazuje się doradzania klientom audytowym będšcym jednostkami zainteresowania publicznego, a wymiar potencjalnych kar jest niespotykany w przypadku innych samorzšdów zawodowych – wymienia Krzysztof Szułdrzyński, partner zarzšdzajšcy w dziale audytu i usług doradczych PwC. Abstrahujšc od nowej ustawy, warto wspomnieć o innych zmianach. – Akcjonariusze jednostek zainteresowania publicznego otrzymajš sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za rok 2017 zawierajšce tzw. kluczowe zagadnienia badania. Będzie to nowy element – mówi Szułdrzyński. Doœwiadczenia z innych krajów pokazujš, że nowe sprawozdania zostały dobrze ocenione jako umożliwiajšce szerszy wglšd w proces audytu. – Jedynš stałš rzeczš w życiu biegłych rewidentów sš nieustanne zmiany – reasumuje ekspert z PwC.

Zmiany wymusza również postęp technologiczny. Klienci unowoczeœniajš swoje systemy IT, co sprawia, że również audytorzy muszš inwestować w nowe aplikacje oraz systemy. – Dzięki tym innowacyjnym rozwišzaniom lepiej rozumiejš badane jednostki i analizujš istotne zagadnienia – podkreœla Piotr Œwiętochowski, dyrektor w dziale Audit & Assurance Deloitte.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL